This page in English

Forskningsämne

Svenska språket

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Anders Björkvall

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Inom forskningsämnet svenska språket använder vi språkvetenskapliga teorier och metoder för att kritiskt granska och öka vår förståelse för text och tal i olika sammanhang, ofta i arbetsliv och skola. Vi forskar om hur språk fungerar i samverkan med andra kommunikationssätt, såsom bilder, och om svenskans roll i ett flerspråkigt samhälle. En huvudfåra i vår forskning är literacy och skrivande, en annan är kritisk text- och diskursanalys. Genomgående intresserar vi oss för språkdidaktiska forskningsfrågor som rör tal och skrift i relation till lärande i och utanför skolan.

Multimodala forskningsseminariet: Det multimodala forskningsseminariet samordnas från Örebro universitet och är en ambulerande och flervetenskaplig seminarieserie där forskare inom det multimodala fältet möts. Läs mer här.

Forskare

Forskningsprojekt