This page in English

Forskningsprojekt

Egenremisser ur ett läkarperspektiv: När läkare och patient kommunicerar i skrift

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2024

Kontaktperson

Ida Melander

Forskningsämne

I detta projekt undersöks egenremisser. I likhet med en läkarskriven remisshar egenremissen som syfte att remittera patienter till specialistvård. Den storaskillnaden är dock att remissen skrivs av patienten själv. Egenremisser ska varalikställda med läkarskrivna remisser, men skrivs av individer som vanligtvis inte är medicinskt utbildade eller har kunskap om medicinska genrekonventioner. Samtidigt knyts egenremissen ofta till idéer om ökad demokratisering och delaktighet i vården. Här finns alltså en risk för att två olika sätt att se på och beskriva sjukdom – läkarens professionella och patientens upplevda – kan krocka. Syftet med detta projekt är att undersöka hur patienter kommunicerar med läkare i skrift, och läkares bedömningar av dessa texter. 

Forskare

Finansiärer

  • Helge Ax:son Johnson Stiftelse