This page in English

Inga Rós Valgeirsdóttir

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Inga Rós Valgeirsdóttir

Inga Rós Valgeirsdóttir är specialistläkare i obstetrik och gynekologi vid Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Sedan december 2020 är hon doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet.

Forskning

Inga Rós erhöll läkarexamen från Islands Universitet 2010. Hon har varit verksam vid Kvinnokliniken, Örebro Universitetssjukhus, sedan 2012. Hennes examensarbete under specialisttjänstgöringen handlade om kostbehandling och insulinbehandling för kvinnor med graviditetsdiabetes (GDM).

Doktorandprojektet berör olika aspekter av screening och behandling för GDM, främst registerbaserade studier via födelseregistret och CDC4G-studien (www.cdc4g.se), som utvärderar konsekvenserna av de nya rekommenderade diagnosgränserna för GDM i Sverige.

Undervisning

Inga Rós är läkarutbildningsansvarig för verksamhetsförlagd utbildning för läkarstudenter termin 9. Inga Rós är även delaktig i klinisk undervisning för läkarstudenter termin 6 och termin 9. 

Uppdrag

Inga Rós har varit styrelseledamot i intresseföreningen för utbildningsläkare inom obstetrik och gynekologi (OGU) där hon har ansvarat bland annat för enkätstudie för att utvärdera utbildningsläkares vilkor i Sverige samt anordnat 2 dagars konferens för ST-läkare inom obstetrik och gynekologi. Inga Rós har även varit styrelseledamot i den Isländska underläkarföreningen där hon bl.a. var ordförande i den sociala kommittén.

Forskningsprojekt

Pågående projekt