This page in English

Forskningsprojekt

CDC4G-studien

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Helena Backman

Forskningsämne

CDC4G (Changing Diagnostic criteria for Gestational Diabetes in Sweden; www.cdc4g.se) är en stepped wedge randomiserad studie, med 11 deltagande kliniker I Sverige. Syftet är att utvärdera obstetriska utfall och hälsoekonomiska konsekvenser efter ändring av diagnoskriterier av GDM (gestational diabetes) i Sverige. Datainsamling och bearbetning pågår och målet är att få första resultaten klara under 2021. Publicerat studieprotokoll hittar du på följande länk: CDC4G studieprotokoll.

Samarbetspartners

  • Erik Schwartz, Region Örebro län