This page in English

Jakob Hedlund

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: P2229

Jakob Hedlund
Forskningsämne

Om Jakob Hedlund

Jakob är leg. sjuksköterska och specialistsjuksköterska i anestesi. Jakob är antagen som doktorand och kombinerar sitt kliniska arbete med forskning och undervisning. 

Forskning

Jakobs forskningsområde är studenters lärande med inriktning verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I sitt forskningsprojekt studerar Jakob anestesisjuksköterskestudenters lärandesituation under VFU utifrån ett student- och handledarperspektiv.

Se film om Jakobs forskning

Undervisning

Jakob undervisar på grund- och avancerad nivå för sjuksköterskor. 

Samarbeten och uppdrag

Jakob är reviewer för vetenskapliga tidskrifter och styrelseledamot i Rf AnIva.