This page in English

Jakob Hedlund

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: P2229

Jakob Hedlund
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Jakob Hedlund

Jakob är specialistsjuksköterska i anestesi och kombinerar sin tjänst som anestesisjuksköterska med forskning som doktorand. 

 

Forskning

Jakobs avhandlingsarbete bedrivs inom forskningsområdet lärande och professionsutveckling med forskningsprojektet ”lärande under verksamhetsförlagd utbildning utifrån anestesisjuksköterskestudenten och handledarens perspektiv”. Syftet med projektet är att undersöka och beskriva lärandesituationen och lärandemiljön under den verksamhetsförlagda utbildningen för specialistsjuksköterskestuderande med inriktning anestesi, utifrån ett student- och handledarperspektiv.