This page in English

Forskningsprojekt

Lärande under verksamhetsförlagd utbildning i operationsmiljö utifrån anestesisjuksköterskestudenten och handledarens perspektiv.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Maria Jaensson

Forskningsämne

Person på operationsbord med narkosmask över ansiktet.
Specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning anestesi innehåller både teori och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  Operationsavdelningar är komplexa miljöer. Lärandeprocesser utifrån anestesisjuksköterskestudent och handledare i en operationsmiljö är idag ett obeforskat område i Sverige. Idag ingår handledning till studenter i den dagliga verksamheten dvs. i klinisk rutin. Mer kunskap behövs för att förstå lärandemiljöns resurser och hinder ur ett student- och handledarperspektiv i arbetet mot en hållbar utveckling och en utbildning av hög kvalitet.

Det övergripande syftet är att undersöka och beskriva lärandesituationen i en operationssal, utifrån anestesisjuksköterskestudenters och handledares perspektiv.