This page in English

Jakob Nilsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301290

Rum: F3130

Om Jakob Nilsson

Jakob A. Nilsson är lektor och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap/filmvetenskap. Forskningsintressen inkluderar video som medel för artikulation av teori och filosofi, teoridriven politisk videokonst, och Gilles Deleuze. Skriver för närvarande en monografi för Edinburgh University Press som utvecklar en ny idé om hur filosofi kan artikuleras i och genom audiovisuell media. Har tidigare även skrivit om videokonst och antropocene/kapitalocen (senast i ett kommande bokkapitel i Screen Ethics and Global Politics, eds. Lucy Bolton, David Martin-Jones, Robert Sinnerbrink, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2021, vilket också är ett av resultaten från hans VR-finansierade treåriga forskningsprojekt “Modern essäfilm som kognitiv kartläggning av globaliserade strukturer”, 2015-2018).

Jakob undervisar huvudsakligen på filmprogrammet vid Örebro Universitet. Han har även undervisat i filmvetenskap, estetik, och filosofi vid Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Stockholms konstnärliga högskola, samt Kungliga Konsthögskolan.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Samlingsverk (redaktör)