This page in English

Forskningsprojekt

Monografi för Edinburgh University Press som utvecklar en ny idé om hur filosofi kan artikuleras i och genom audiovisuell media.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Jakob Nilsson

Forskningsämne

Boken griper in i pågående debatter om film som filosofi och begreppsliggör ett nytt sätt att formulera filosofi i och genom audiovisuell media. Manus klart 2022, planerad publicering 2023.

Forskare

Forskargrupper