This page in English

Forskargrupp

Film och medier (FM)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Åsa Jernudd

Forskningsämne

I forskningsgruppen Film och medier (FM) ingår forskare med bakgrund i olika grenar av filmvetenskap. Vår teoretiska och metodologiska bredd är vår styrka.

Forskningens ämnen spänner från historiska, etnografiska studier om filmkultur till undersökning av film som tänkande, som teori och som filosofi. Det pågår studier av videokonst, film som uttryck för antropocen, samtida former för transmedialt berättande samt en komparativ, historisk undersökning av receptionen av Ingmar Bergmans verk och persona. 

Finansiärer

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)