This page in English

Jessica Carlsson

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: -

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Jessica Carlsson

Jessica Carlsson är docent i biomedicin vid Örebro Universitet och forskare i forskargrupperna Urologiska sjukdomar, Cancerepidemiologi samt Cirkulerande biomarkörer för detektion och monitorering av cancer.  

 

Forskning

Jessicas forskning handlar främst om immunförsvarets roll vid vid utveckling och progression av urologiska cancerformer så som prostatacancer, njurcancer, peniscancer och cancer i urinblåsan. Hon är också delaktig i flera projekt där syftet är att undersöka cirkulerande biomarkörer och hur de kan användas för att detektera och monitorera lungcancer och orofarynxcancer. Målsättningen med forskningen är att identifiera nya diagnostiska och prognostiska verktyg som på sikt kan användas för att förbättra vården av cancerpatienter.

 

Undervisning

Jessica föreläser i statistik på programmet för biomedicinska analytiker samt på röntgensjuksköterskeprogrammet. 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript