This page in English

Forskargrupp

Cancerepidemiologi

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Katja Fall

Forskningsämne

Vi är intresserade av riskfaktorer och prognostiska indikatorer för cancer, med huvudfokus på prostatacancer och annan urologisk cancer. Vi undersöker bland annat hur psykologisk stress, inflammation, infektioner, och tarmfloran kan påverka cancerförekomst och sjukdomsutfall. Forskningen baseras på information från svenska befolknings-, hälso-och sjukvårdsregister, longitudinella kohorter och randomiserade interventionsstudier. Gruppen har nära samarbete med kollegor vid Urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro, Enheten för integrativ epidemiologi och Centrum för translationell mikrobiomforskning (CTMR) vid Karolinska Institutet, samt med andra forskare i Sverige och utomlands.