This page in English

Johan Sanner

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: am9oYW4uc2FubmVyO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Johan Sanner

Specialist och överläkare Neurologi- och Rehabiliteringskliniken Centralsjukhuset i Karlstad, Region Värmland. Doktorand, Institutionen för Medicinsk Vetenskap, Örebro Universitet.

Forskningsområde klinisk strokeforskning. 

"Stroke hos personer 85 år eller äldre - kliniska kännetecken och prognos" 

Observationell kohortstudie. 

Bedömning av funktionsnivå inklusive skattning av kognitiv förmåga, emotionellt tillstånd och livskvalitet vid baseline samt tre månader efter strokeinsjuknandet.

Samband mellan riskfaktorer, etiologiska subgrupper av ischemisk stroke, svårighetsgrad, komorbiditet och prognos. Därtill överlevnad och dödsorsak efter ett år.