This page in English

Forskargrupp

Geriatrisk forskning

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Brynjar Fure

Forskningsämne

Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar och hur dessa kan förebyggas, diagnsoticeras, behandlas och rehabiliteras. Ett centralt begrepp inom geriatrik är skörhet som innebär nedsatt reserv i kroppens organsystem till följd av åldrandet, vanligen i kombination med sjukdom. Skörhet kan påverka förmågan att klara av vardagens aktiviteter och medför ofta ökande hälpbehov. När begreppet skörhet introducerades för närmare 20 år sedan fokuserades i huvudsak på fysisk skörhet men idag omfattar skörhetsbegreppet även skörhet till följd av kognitiv, emotionell eller social svikt.

Multisjuklighet, polyfarmaci, frekventa sjukvårdskontakter och nedsatt livskvalitet är problemställningar som ofta överlappar med skörhet och som forskarna har fokus på i sina projekt. Geriatrisk forskning är tvärprofessionell och kan involvera medicin, omvårdnad, fysioterapi, arbesterapi och ibland andra professioner samt i tillägg andra medicinska spesialiteter som neurologi, psykiatri, äldrepsykiatri, allmänmedicin och rehabiliteringsmedicin.

Pågående forskninsgprojekt forkuserar på:

• Skörhet
• Ortogeriatrik inkluderat höftfraktur och benamputation
• Undernäring, sarkopeni och refeeding syndrom
• Neurogeriatrik inkluderat stroke och hos de allra äldsta
• Farmakologi
• Kognitiv Medicin omfattande neurologiska, psykiatriska  geriatriska och kognitiva symtom
• Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). Analyser av biomarkörer i ryggvätska och blod
• Fysisk aktivitet, nutrition vid depression och ångest (RCT)
• Äldrepsykiatri och kognitiv beteendeterapi
• Långtidesffekter av Post Covid -19, uppföljning av neurologiska/psykiatriska symtom, MR av hjärnan; samarbete mellan geriatrik och primärvård (RCT)

Forskningsprojekten är knutna till Örebro Universitet, Universitetssjukhuset Örebro och Centralsjukhuset Karlstad. Nationella och internationella samarbeten pågår.

Forskare:

• Andersson Åsa
• Dahlqvist Lisabet
• Fresnais David
• Freund Yvonne
• Fure Brynjar
• Holmér Michael
• Probert Noelle
• Sanner Johan
• Vahedi Ali