This page in English

Forskargrupp

Stroke och andra CNS-skador

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Mia von Euler

Forskningsämne

Forskargruppen Stroke och andra CNS-skador arbetar med olika aspekter av stroke skador inom centrala nervsystemet. Fokus ligger på klinisk forskning och innefattar en hel del registerbaserad forskning men även kliniska studier. Det finns ett extensivt samarbete med andra forskare nationellt men även internationellt.

Några av de projekt och områden som vi arbetar med nu är:

 • Stroke epidemiologi, etiologi och riskfaktorer
 • Stroke och könsskillnader
 • Reperfusionsbehandling vid stroke, effekt av trombektomi
 • Sekundärprevention och uppföljning efter stroke
 • Behandling av poststrokeepilepsi
 • Användning av antiepileptiska läkemedel efter stroke
 • PCI och risken för stroke
 • Hur Covid-pandemin påverkat sökmönster och omhändertagnade av stroke
 • Demens och stroke
 • Kognitiv och emotionell svikt efter stroke
 • Ryggmärgsskador och reproduktion hos kvinnor
 • Konsekvenser av lindriga hjärnskador
 • Biomarkörer av hjärnskador
 • Multimodal neuromonitorering