This page in English

Johannes Andreas Stork

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303940

Rum: T1214

Johannes Andreas Stork

Om Johannes Andreas Stork

Johannes A. Stork är biträdande lektor i maskininlärning vid Örebro universitet och arbetar vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS). Hans huvudsakliga forskningsintressen är autonoma intelligenta system och maskininlärning.

 

Innan han kom till AASS 2018 var han postdoktor och dessförinnan doktorand i datavetenskap (datorseende och robotteknik) vid Computer Vision and Active Perception Lab (CVAP) vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Han var under sin forskarutbildning medlem av professor Danica Kragics forskningsgrupp där hans handledare var Carl Henrik Ek och Yasemin Bekiroglu. Innan dess tillbringade han flera år vid universitetet i Freiburg, Tyskland, som studentforskningsassistent vid Professor Kai O. Arras ' Social Robotics Lab. Han har en M.Sc. och en B.Sc. i datavetenskap och matematik med fokus på artificiell intelligens och robotik från Universität Freiburg.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter