This page in English

Forskningsprojekt

Adaptiv automation för ortdrivning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2025

Kontaktperson

Johannes Andreas Stork

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Huvudsyftet med detta projekt är att utveckla lösningar som eftersträvar en autonom gruvdrift med avseende främst på produktion borrning. En effektivare och säkrare gruvdrift underjord ger viktiga miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska vinster. För att möta gruvornas framtida utmaningar på allt större djup är det därför absolut nödvändigt att sträva efter en högre grad av automatisering och möjliggöra drift på distans bort från risker i farlig miljö. Projektet kommer att ta ett avgörande steg mot fullständig automatisering av gruvdrift underjord genom integrering av resultat från flera pågående projekt som för närvarande drivs av konsortiemedlemmarna. Borriggsimulatorn som utvecklas kommer att vara ett verktyg för att avsevärt påskynda utvecklings- och verifieringscyklerna för alla komponenter och funktioner som utvecklas och implementeras i projektet. De komponenter som konstrueras och utvecklas inom detta projekt kommer sedan att syfta till att automatisera hela borrcykeln: börja med en skanning och tolkning av miljön, genom generering och anpassning av en borrplan, till den slutliga planens genomförande och övervakning. Projektet kommer att driva och implementera teknikkomponenter i en helautomatisk borrcykel och därmed bidra till det långsiktiga målet om en helautomatisk gruva utan mänsklig närvaro i produktionsområden. Projektkonsortiet består av intressenter från forskning till slutkund, vilket säkerställer relevansen av resultat som produceras och förmåga att genomföra resultat.

Finansiärer

  • Vinnova

Samarbetspartners