This page in English

Forskningsprojekt

HoseProtect - Modellering av hydraulslangar för säker fjärrstyrd borrning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2023

Kontaktperson

Johannes Andreas Stork

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Borrigg.

Detta projekt handlar om att modellera flexibla hydraulslangar som är anslutna till gruvmaskiner och har målet att förutsäga slangtillstånd under olika maskinkonfigurationer för att undvika skador under drift. För detta kommer vi att implementera olika modelleringstekniker från beräkningsfysik och maskininlärning och utvärdera deras effektivitet för att förhindra slangskador under realistiska användningsfallsscenarier för tunga gruvmaskiner. Genom att noggrant modellera rörelser från hydraulslangar syftar vi till att förhindra slangskador och stödja fjärrstyrning och autonom drift.

De flesta tunga maskiner som används i gruvdrift är hydrauldriven, vilket kräver användning av slangar för att transportera tryckvätska från en kompressor på maskinen till cylindrar längs den länkkedjan (t.ex. längs bommarna på en borrigg). Även om denna lösning är flexibel, innebär användningen av hydraulslangar en risk: om en slang avskiljs på grund av interaktion med själva maskinen, måste det underhållas. Hydraulslangservice är en av de främsta orsakerna till maskinens stillestånd och kostar miljoner i produktivitet.

I detta projekt syftar vi till att använda två olika tekniker: en analytisk och en datadriven, för uppgiften att modellera beteendet hos hydraulslangar. Vi kommer att använda dessa metoder för att förutsäga var slangarna på en maskin är placerade och ta fram metodik för att förhindra kollisioner mellan maskin och slangar. Modulerna som utvecklats i detta projekt gör det möjligt för en intelligent styrenhet att undvika skador på hydraulslangarna som driver maskinen, vilket minskar behovet av maskinunderhåll och förbättrar tillförlitligheten och kostnadseffektiviteten hos fjärrstyrd och autonoma gruvmaskiner.

Finansiärer

  • Vinnova

Samarbetspartners