This page in English

Forskargrupp

Aesthetics, Culture and Media (ACCLAIM)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Sam de Boise

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Aesthetics, Culture and Media (ACCLAIM) fokuserar hur kultur och samhälle; normer och värderingar påverkar människors musik­vanor, erfarenheter, musikaliska lärande och musikutbildning. Här bedrivs forskning inom problemområden som musik och jämlikhet (gällande faktorer som kön, klass och etnicitet); musik, sociala medier och digitalisering samt musikdidaktik och utbildning. För analyser och kritisk diskussion används musik­veten­skap­lig teori med särskilt fokus på filosofiska, kulturteoretiska och didaktiska perspektiv.

bild musikforskning

Publikationer i urval:

Georgii-Hemming, E. , Johansson, K. & Moberg, N. (2020). Reflection in Higher Music Education: What, Why, Wherefore?. Music Education Research.

Lilliedahl, J. (2020). Specialised music classes in comprehensive education: a case study of the Swedish shift from social-democratic uniformity to neoliberal diversity. Journal of Educational Administration & History.

de Boise, S. (2019). Tackling gender inequalities in music: A comparative study of policy responses in the UK and Sweden. The International Journal of Cultural Policy, 25 (4), 486–499.

Broch Ålvik, J. M. (2019). Touching from A Distance: Imagining Marit Larsen in Queer Spaces. Radical Musicology, 7.

Lebedinski, E. (2020). The Travels of a Tune: Purcell’s "If love’s a sweet passion’" and the Cultural Translation of English Seventeenth-Century Music. Early music 48(1), 75–90.

Volgsten, U. (2019). A technology and its vicissitudes: playing the gramophone in Sweden 1903–1945. Popular Music, 38 (2), 219–236.

Avslutade projekt

Finansiärer

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)