This page in English

Forskargrupp

Aesthetics, Culture and Media (ACCLAIM)

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Ulrik Volgsten

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Aesthetics, Culture and Media (ACCLAIM) fokuserar hur kultur och samhälle; normer och värderingar påverkar människors musik­vanor, erfarenheter, musikaliska lärande och musikutbildning. Här bedrivs forskning inom problemområden som musik och jämlikhet (gällande faktorer som kön, klass och etnicitet); musik, sociala medier och digitalisering samt musikdidaktik och utbildning. För analyser och kritisk diskussion används musik­veten­skap­lig teori med särskilt fokus på filosofiska, kulturteoretiska och didaktiska perspektiv.

Forskare

Forskningsprojekt