This page in English

Forskningsmiljö

Musiken och Människan

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Sam de Boise

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Musiken och Människan studerar människans förhållande till musik. Vi studerar musik både som ett individuellt, socialt och kulturellt fenomen. Forskningen handlar om unga och vuxna, professionella och amatörer och berör alla former av musik och såväl musikutövande som musikanvändning i både människors vardag och i institutionella sammanhang.

bild musikforskning

Problemområden inom Musiken och Människan är musik, erfarenhet och upplevelse; musik och jämlikhet (gällande faktorer som kön, klass, etnicitet etc.); musik och medier; musik, bildning och utbildning samt musikaliskt skapande. Karakteristiskt för vår forskning är relationer mellan musik, människa och samhälle samt mellan musik och individ. Forskningen sammanhålls av musikvetenskaplig teori med särskilt fokus på filosofiska, kulturteoretiska och didaktiska perspektiv.

Forskarna inom miljön har därtill ett tätt och nära samarbete, såväl vetenskapligt som organisatoriskt. Forskarna inom Musiken och Människan är musikvetare och musikpedagoger, men den tvärvetenskapliga karaktär som utgör ämnets väsen öppnar för samarbeten med exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi och (musik)pedagogik. Musiken och Människan har dessutom omfattande och aktiv internationell samverkan.

Avslutade projekt