This page in English

Jonny Wåger

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Jonny Wåger

Om Jonny Wåger

Jonny Wåger är doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik och undervisar i ämnet på grundlärarprogrammet. Han har mångårig erfarenhet som speciallärare, föreläsare och författare med fokus på undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Han är också anställd på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som projektledare på läromedelsavdelningen. Jonny Wåger intresserar sig för klassrumsnära forskning för elever med IF och undervisningsstrategier som skapar förutsättning för både pedagogisk och social delaktighet.