This page in English

Joshua Han

Befattning: Forskare Organisation: Musikhögskolan

E-post: am9zaHVhLmhhbjtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Joshua Han
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Joshua Han

Joshua Han är forskare i musikvetenskap. Han har en bakgrund i musikkomposition, lingvistik, socialsemiotik och musikologi. Han disputerade i musiksemiotik vid University of New South Wales i 2022. Han har undervist inom visuell kommunikation och sociala medier. Han har även arbetet som forskare i diskursanalys.

Joshua forskar om musik och rörelse utifrån ett socialsemiotiskt och multimodalt perspektiv. Hans nuvarande forskningsprojekt undersöker hur olika semiotiska resurser användes i musikundervisningssammanhang, med fokus på hur kroppsliga rörelse användes som semiotisk resurs.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag