This page in English

Julia Schneider

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302243

Rum: F2231

Julia Schneider

Om Julia Schneider

 Julia har en kandidatexamen i Miljövetenskap från Malmö universitet samt en mastersexamen i Hållbar stadsutveckling från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Hon har tidigare arbetat som forskningsassistent på SLU, inom Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

Från den 1:a september 2023 är Julia en av sju doktorander inom forskarskolan WATCH, där hon utforskar frågor kring hållbart samhällsbyggande och vatten.

 

Publicerade populärvetensapliga rapporter
Jansson et al. (2021). Rum för skolans utemiljö – Fördjupad analys kring yta för förskolegård och skolgård. 
Schneider et al. (2021). Tillgänglighet och upplevelser vid blågröna dagvattenlösningar –metodutveckling och utvärdering av befintliga platser ur ett breddat tillgänglighetsperspektiv. 

Schneider & Jansson (2023). Lekplatsers kvalitet och kvantitet över tid - Ett projekt inom fortlöpande miljöanalys.

Schneider et al. (2023). Förtätning av välfärdslandskap - En enkätstudie om upplevelse och användning av bostadsnära utemiljöer.  

 

Vetenskaplig publikation

Jansson, M. & Schneider, J. (2023). The Welfare Landscape and Densification—Residents’ Relations to Local Outdoor Environments Affected by Infill Development. Land, 12, 2021. https://doi.org/10.3390/land12112021