This page in English

Katarina Lindstedt

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 0703 276478

Rum: -

Katarina Lindstedt
Forskningsämne

Om Katarina Lindstedt

Katarina Lindstedt är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, IPT-terapeut och Fil. dr/affilierad forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper (MV). Hon disputerade 2019 på en avhandling om ungdomar med restriktiv ätstörning och arbetar på Ätstörningsmottagningen, Region Örebro län. Hon har ett post doc-förordnande på deltid och är i sitt forskningsarbete knuten till Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC).

Forskning

Bland Katarina Lindstedts kompetensområden finns psykiatri i allmänhet och ätstörningar i synnerhet. Andra kompetens- och intresseområden är klinisk behandlingsforskning och kvalitativ forskningsmetod. Pågående projekt omfattar särskilt en studie om subjektiva upplevelser av ätstörning i relation till genetisk predisposition och negativ energibalans, en studie om samtalsfenomen inom interpersonell psykoterapi (IPT) samt en studie om patienters och stödpersoners upplevelser av Temperament Based Therapy with Support (TBT-S), en intensiv behandlingsform för personer med anorexia nervosa.  Dessa projekt involverar samarbete med såväl nationella som internationella forskare.

Doktorander

Tanja Eriksson (bihandledare), specialistsjuksköterska, Region Örebro län - Essensen i den suicidala processen – förhållande mellan suicidalitet, suicidal kris och copingstrategier.

Uppdrag

Deltagande i vetenskapligt råd på SBU, med syfte att bidra i arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för ätstörningsbehandling.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag