This page in English

Katarina Lindstedt

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0703 276478

Rum: -

Katarina Lindstedt
Forskningsämne

Om Katarina Lindstedt

Katarina Lindstedt är beteendevetare, Steg 1-terapeut och Fil. dr/affilierad forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper (MV). Hon disputerade i februari 2019 på en avhandling om ungdomar med restriktiv ätstörning och arbetar inom Region Örebro län som behandlare på Ätstörningsenheten, Psykiatri för barn och unga vuxna. Hon har ett post doc-förordnande på deltid och är i sitt forskningsarbete knuten till Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC).

Forskning

Bland Katarina Lindstedts intresseområden finns psykiatri i allmänhet och ätstörningar i synnerhet. Andra forskningsintressen är klinisk behandlingsforskning och kvalitativ metod. Pågående projekt omfattar särskilt en studie om samtalsfenomen inom interpersonell terapi och en intervjustudie rörande subjektiva upplevelser av anorexia nervosa i relation till negativ energibalans.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar