Forskningsprojekt

Ungdomar med restriktiv ätstörning - behandlingseffekt, behandlingstillfredsställelse och uppfattning om viktiga faktorer för tillfrisknande

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Katarina Lindstedt

Forskningsämne

Det övergripande syftet med forskningsarbetet är att undersöka ungdomar med restriktiv ätstörning avseende behandlingseffekt, behandlingstillfredsställelse och uppfattning om viktiga faktorer för tillfrisknande. Målet är att generera kunskap som kan ge behandlare vägledning i beslut om behandlingsinsatser och således effektivisera och optimera behandlingsarbetet. Forskningsarbetet baseras delvis på material ur Riksät, Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling.

 

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • RIKSÄT
  • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)