This page in English

Kerstin Nilsson

Befattning: Seniorprofessor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303072

Rum: X4221

Kerstin Nilsson
Forskningsämne

Om Kerstin Nilsson

Kerstin Nilsson är professor i kirurgi med inriktning mot obstetrik och gynekologi. Fokus för hennes forskning har varit kliniska studier inom forskningsfälten gynekologisk endokrinologi och urogenitala sjukdomar.

Kerstin Nilssons pågående forskningsprojekt inkluderar studier i bäckenbottenfunktion såsom mekanismer vid och riskfaktorer för bristningsskador i bäckenbotten i samband med graviditet och förlossning. Även konsekvenser på lång sikt av bäckenbottendysfunktion studeras. Ett annat viktigt forskningsområde rör metaboliska och viktrelaterade aspekter på graviditet och konsekvenser av detta på kort och lång sikt för både den gravida kvinnan och barnet. I detta ingår även studier gällande inflammation och metabolism i placenta i samband med fetma och övervikt hos kvinnan och hos barn som föds stora i förhållande till sin gestationsålder. Kerstin Nilssons tredje forskningsområde avser studier om metabolisk stress och inflammation i relation till hormonell status vid gynekologisk kirurgi med avseende på olika kirurgiska metoder. De olika studierna genomförs i samarbete med specialister inom gynekologi och obstetrik, kirurgi, barnmorskeprofessionen, pediatrik, biomedicin samt epidemiologi samt statistik.

Kerstin Nilsson har också ett långvarigt engagemang i uppbyggnaden av den nya läkarutbildningen vid Örebro universitet. Hon är dekan för fakulteten för medicin och hälsa och är även övergripande ansvarig för forskarskolan Successful Ageing.

Kerstin Nilsson är nämndordförande för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), ledamot i Vetenskapsrådets kommitté för kliniska studier och ledamot i Svensk förening för obstetrik och gynekologis vetenskapliga nämnd.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Konferensbidrag

Manuskript