This page in English

Kerstin Nilsson

Tjänstetitel: Seniorprofessor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303072

Rum: C4221

Kerstin Nilsson

Forskningsämne

Om Kerstin Nilsson

Kerstin Nilsson är professor i kirurgi med inriktning mot obstetrik och gynekologi. Fokus för hennes forskning har varit kliniska studier inom forskningsfälten gynekologisk endokrinologi och urogenitala sjukdomar.

Kerstin Nilssons pågående forskningsprojekt inkluderar studier i bäckenbottenfunktion såsom mekanismer vid och riskfaktorer för bristningsskador i bäckenbotten i samband med graviditet och förlossning. Även konsekvenser på lång sikt av bäckenbottendysfunktion studeras. Ett annat viktigt forskningsområde rör metaboliska och viktrelaterade aspekter på graviditet och konsekvenser av detta på kort och lång sikt för både den gravida kvinnan och barnet. I detta ingår även studier gällande inflammation och metabolism i placenta i samband med fetma och övervikt hos kvinnan och hos barn som föds stora i förhållande till sin gestationsålder. Kerstin Nilssons tredje forskningsområde avser studier om metabolisk stress och inflammation i relation till hormonell status vid gynekologisk kirurgi med avseende på olika kirurgiska metoder. De olika studierna genomförs i samarbete med specialister inom gynekologi och obstetrik, kirurgi, barnmorskeprofessionen, pediatrik, biomedicin samt epidemiologi samt statistik.

Kerstin Nilsson har också ett långvarigt engagemang i uppbyggnaden av den nya läkarutbildningen vid Örebro universitet. Hon är dekan för fakulteten för medicin och hälsa och är även övergripande ansvarig för forskarskolan Successful Ageing.

Kerstin Nilsson är nämndordförande för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), ledamot i Vetenskapsrådets kommitté för kliniska studier och ledamot i Svensk förening för obstetrik och gynekologis vetenskapliga nämnd.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Jansson, M. , Franzén, K. , Hiyoshi, A. , Tegerstedt, G. , Dahlgren, H. & Nilsson, K. (2020). Risk factors for perineal and vaginal tears in primiparous women: the prospective POPRACT-cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth, 20 (1).
Jansson, M. , Nilsson, K. & Franzén, K. (2019). Development and validation of a protocol for documentation of obstetric perineal lacerations. International Urogynecology Journal, 30 (12), 2069-2076.
Allbrand, M. , Åman, J. , Nilsson, K. , Cao, Y. & Lodefalk, M. (2019). Expression of genes involved in inflammation and growth: does sampling site in human full-term placenta matter?. Journal of Perinatal Medicine, 47 (5), 539-546.
Jansson, M. , Cao, Y. , Nilsson, K. , Larsson, P. & Hagberg, L. (2018). Cost-effectiveness of antibiotic prophylaxis in elective cesarean section. Cost Effectiveness and Resource Allocation, 16.
Rönnberg, A. , Hanson, U. & Nilsson, K. (2017). Effects of an antenatal lifestyle intervention on offspring obesity: a 5-year follow-up of a randomized controlled trial. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 96 (9), 1093-1099.
Rönnberg, A. , Hanson, U. , Östlund, I. & Nilsson, K. (2016). Effects on postpartum weight retention after antenatal lifestyle intervention: a secondary analysis of a randomized controlled trial. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95 (9), 999-1007.
Wijk, L. , Franzén, K. , Ljungqvist, O. & Nilsson, K. (2016). Enhanced Recovery after Surgery Protocol in Abdominal Hysterectomies for Malignant versus Benign Disease. Gynecologic and Obstetric Investigation, 81 (5), 461-467.
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg-Blom, E. (2015). Decision-making process of prenatal screening described by pregnant women and their partners. Health Expectations, 18 (5), 1582-1592.
Rönnberg, A. , Östlund, I. , Fadl, H. , Gottvall, T. & Nilsson, K. (2015). Intervention during pregnancy to reduce excessive gestational weight gain: a randomised controlled trial. British Journal of Obstetrics and Gynecology, 122 (4), 537-544.
Allbrand, M. , Björkqvist, M. , Nilsson, K. , Östlund, I. & Åman, J. (2015). Placental gene expression of inflammatory markers and growth factors: a case control study of obese and normal weight women. Journal of Perinatal Medicine, 43 (2), 159-164.
Wätterbjörk, I. , Sahlberg-Blom, E. , Nilsson, K. & Blomberg, K. (2015). Reasons for declining extended information visit on prenatal screening among pregnant women and their partners. Prenatal Diagnosis, 35 (12), 1232-1237.
Kallak, T. K. , Baumgart, J. , Nilsson, K. , Åkerud, H. , Poromaa, I. S. & Stavreus-Evers, A. (2015). Vaginal Gene Expression During Treatment With Aromatase Inhibitors. Clinical Breast Cancer, 15 (6), 527-535.e2.
Baumgart, J. , Nilsson, K. , Evers, A. S. , Kallak, T. K. , Kushnir, M. M. , Bergquist, J. & Poromaa, I. S. (2014). Androgen levels during adjuvant endocrine therapy in postmenopausal breast cancer patients. Climacteric, 17 (1), 48-54.
Kallak, T. K. , Baumgart, J. , Göransson, E. , Nilsson, K. , Poromaa, I. S. & Stavreus-Evers, A. (2014). Aromatase inhibitors affect vaginal proliferation and steroid hormone receptors. Menopause: The Journal of the North American Menopause, 21 (4), 383-390.
Wijk, L. , Franzén, K. , Ljungqvist, O. & Nilsson, K. (2014). Implementing a structured Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) protocol reduces length of stay after abdominal hysterectomy. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 93 (8), 749-756.
Baumgart, J. , Nilsson, K. , Evers, A. S. , Kallak, T. K. & Poromaa, I. S. (2013). Sexual dysfunction in women on adjuvant endocrine therapy after breast cancer. Menopause: The Journal of the North American Menopause, 20 (2), 162-168.
Kallak, T. K. , Baumgart, J. , Nilsson, K. , Poromaa, I. S. & Evers, A. S. (2013). Treatment with aromatase inhibitor acts indirectly through the estrogen receptor pathway causing decreased junction plakoglobin mRNA expression and vaginal atrophy. Menopause: The Journal of the North American Menopause, 20 (12), 1328-1328.
Franzén, K. , Johansson, J. , Karlsson, J. & Nilsson, K. (2013). Validation of the Swedish version of the incontinence impact questionnaire and the urogenital distress inventory. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 92 (5), 555-561.
Kunovac Kallak, T. , Baumgart, J. , Stavreus Evers, A. , Sundström Poromaa, I. , Moby, L. , Kask, K. , Norjavaara, E. , Kushnir, M. M. & et al. (2012). Higher than expected estradiol levels in aromatase inhibitor-treated, postmenopausal breast cancer patients. Climacteric, 15 (5), 473-480.
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg-Blom, E. (2012). Pregnant women's and their partners' perception of an information model on prenatal screening. Prenatal Diagnosis, 32 (5), 461-466.
Baumgart, J. , Nilsson, K. , Stavreus-Evers, A. , Kask, K. , Villman, K. , Lindman, H. , Kallak, T. & Sundström-Poromaa, I. (2011). Urogenital disorders in women with adjuvant endocrine therapy after early breast cancer. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 204 (1), 26.e1.
Franzén, K. , Johansson, J. , Lauridsen, I. , Canelid, J. , Heiwall, B. & Nilsson, K. (2010). Electrical stimulation compared with tolterodine for treatment of urge/urge incontinence amongst women: a randomized controlled trial. International Urogynecology Journal, 21 (12), 1517-1524.
Holmdahl, C. , Schöllin, I. , Alton, M. & Nilsson, K. (2009). CPAP treatment in obstructive sleep apnoea: a randomised, controlled trial of follow-up with a focus on patient satisfaction. Sleep Medicine, 10 (8), 869-874.
Nilsson, K. , Hertting, A. & Petterson, I. (2009). "It depends on us": Employee perspective of healthy working conditions during continual reorganisations in a radiology department. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 33 (2), 191-200.
Andersson, G. , Johansson, J. , Nilsson, K. & Sahlberg-Blom, E. (2009). Perceptions of urinary incontinence among syrian Christian women living in Sweden. Journal of Transcultural Nursing, 20 (3), 296-303.
Sandmark, H. , Hägglund, K. , Nilsson, K. & Hertting, A. (2009). Understanding work ability: Experiences of female assistant nurses in elderly care. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 34 (3), 373-383.
Franzén, K. , Johansson, J. , Andersson, G. , Pettersson, N. & Nilsson, K. (2009). Urinary incontinence in women is not exclusively a medical problem: a population-based study on urinary incontinence and general living conditions. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 43 (3), 226-232.
Andersson, G. , Johansson, J. , Nilsson, K. & Sahlberg-Blom, E. (2008). Accepting and adjusting: Older women's experiences of living with urinary incontinence. Urologic Nursing, 28 (2), 115-121.
Mol, F. , Strandell, A. , Jurkovic, D. , Yalcinkaya, T. , Verhoeve, H. R. , Koks, C. A. M. , van der Linden, P. J. Q. , Graziosi, G. C. M. & et al. (2008). The ESEP study: salpingostomy versus salpingectomy for tubal ectopic pregnancy; the impact on future fertility : a randomised controlled trial. BMC Women's Health, 8, 11.
Franzén, K. , Johansson, J. , Andersson, G. & Nilsson, K. (2008). Urinary incontinence: evaluation of an information campaign directed towards the general public. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 42 (6), 534-538.
Liljegren, G. , Chabok, A. , Wickbom, M. , Smedh, K. & Nilsson, K. (2007). Acute colonic diverticulitis: a systematic review of diagnostic accuracy. Colorectal Disease, 9 (6), 480-488.
Fadl, H. , Östlund, I. , Nilsson, K. & Hanson, U. (2007). Fasting capillary glucose as a screening test for gestational diabetes mellitus. British Journal of Obstetrics and Gynecology, 114 (3), 373-373.
Fadl, H. , Östlund, I. , Nilsson, K. & Hanson, U. (2007). Fasting capillary glucose as a screening test for gestational diabetes mellitus - Author's reply. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 114 (2), 238-239.
Fadl, H. , Östlund, I. , Nilsson, K. & Hanson, U. (2006). Fasting capillary glucose as a screening test for gestational diabetes mellitus. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 113 (9), 1067-71.
Crafoord, K. , Sydsjö, A. , Nilsson, K. & Kjølhede, P. (2006). Primary surgery of genital prolapse: a shift in treatment tradition. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 85 (9), 1104-1108.
Falk, G. , Östlund, I. , Magnuson, A. , Schollin, J. & Nilsson, K. (2006). Teenage mothers: a high-risk group for new unintended pregnancies. Contraception, 74 (6), 471-475.
Andersson, G. , Johansson, J. , Sahlberg-Blom, E. , Pettersson, N. & Nilsson, K. (2005). Urinary incontinence - why refraining from treatment?: a population based study. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 39 (4), 301-307.
Andersson, G. , Johansson, J. , Garpenholt, Ö. & Nilsson, K. (2004). Urinary incontinence prevalence, impact on daily living and desire for treatmentt: a population-based study. Scandinavian journal of urology and nephrology, 38 (2), 125-130.
Wätterbjörk, I. , Sahlberg-Blom, E. , Nilsson, K. & Blomberg, K. (). Views on prenatal screening among pregnant women and partners declining an extended information. .

Böcker

Alexopoulou, S. , Fart, F. , Jonsson, A. , Karni, L. , Kenalemang, L. M. , Krishna, S. , Lindblad, K. , Loutfi, A. & et al. Kristoffersson, E. (ed.) & Nilsson, K. (ed.) (2018). Successful ageing in an interdisciplinary context: popular science presentations. Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Jansson, M. , Nilsson, K. & Franzén, K. (2018). Development and Validation of a Protocol for Documentation of Obstetric Perineal Lacerations. Konferensbidrag vid SFOG-veckan 2018, Uppsala, 27-31 augusti, 2018..
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Sahlberg Blom, E. & Nilsson, K. (2014). Barnmorskan informerar om fosterdiagnostik: vad tycker kvinnan och partnern och hur bestämmer de sig?. Konferensbidrag vid Kvalitetsdag, Primärvården, Örebro läns landsting, Örebro, 2014.
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Sahlberg Blom, E. & Nilsson, K. (2013). Information aboutprenatal screening: midwives informs in two steps. Konferensbidrag vid International Council of Nursing Melbourne, Australia, 18-22 May, 2013.
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2012). Gravida kvinnors och deras partners beslut om KUB-test. Konferensbidrag vid Vårdforskningens dag, Örebro Universitet/Örebro läns landsting, Örebro, 14 November, 2012.
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2012). To decide about prenatal screening. Konferensbidrag vid 13th International Nursing Ethics Conference, Imizir, Turkey, 4-6th October, 2012.
Hultgren Hörnquist, E. , Nilsson, K. , Andersson, T. , Tidefelt, U. & Lidskog, M. (2011). Building a PBL-based integrated curriculum for a new medical school in Sweden. Konferensbidrag vid Celebrating the Past and Embracing the Future: Evolution and Innovation in Problem-based Larning, Conference, Grange-Over-Sands, UK, March 30-31, 2011.
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2010). Tvåstegssamtal inför beslut om fosterdiagnostik. Konferensbidrag vid Svenska Barnmorskeförbundet.
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2010). Tvåstegssamtal inför beslut om fosterdiagnostik. Konferensbidrag vid Vårdforskningens dag, Örebro Universitet/Örebro länslandsting.
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2010). Tvåstegssamtal inför beslut om fosterdiagnostik: en kvalitativ studie. Konferensbidrag vid Svensk förening för obstetrik & gynekologi.
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2010). Tvåstegssamtal inför beslut om fosterdiagnostik: resultat från en kvalitativ studie. Konferensbidrag vid Mödrahälsovårdsdag, Örebro läns landsting.

Manuskript