Forskningsprojekt

Genuttryck av leptin i placenta i relation till uttryck av inflammatoriska markörer och barnets födelsevikt hos kraftigt feta kvinnor

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Maria Lodefalk

Forskningsämne

Maternell fetma under graviditet är idag vanlig och påverkar den fetala tillväxten. Ofta associeras fetman med ökad tillväxt hos fostret men även fetal tillväxthämning förekommer. Sambanden mellan fetma och dess betydelse för fostertillväxten är dock inte helt enkel, möjligen påverkas endast vissa feta kvinnors foster. Att hitta de kvinnor där fetman har en negativ inverkan på fostret är viktigt ur klinisk synpunkt.

Ett välkänt hormon som produceras i fettvävnaden och i moderkakan är leptin. Under graviditet ökar leptinhalten i kvinnans cirkulation betydligt vilket tros bero på förändring av den hormonella miljön och halten påverkar insulinresistens och energibalans och därmed barnets tillväxt. En stimulerad leptinproduktion i moderkakan kan ses vid nedsatt tillgång på syre samt vid tillväxthämning. Barnets kön kan också påverka uttrycket av leptin.

Vårt huvudsakliga fokus i denna studie är att studera moderkakans genuttryck av leptin vid maternell fetma (BMI ≥35) relaterat till genuttryck av inflammatoriska markörer och födelsevikt hos barnet. Vi förväntar oss att kraftig fetma hos mamman har en negativ påverkan på barnets vikt.

Studien kommer att bidra med ytterligare kunskap om den maternella fetmans betydelse för moderkakans funktion i förhållande till fostertillväxt. På sikt bör möjligheten att hitta de kvinnor vars fetma har negativ inverkan på moderkakans funktion öka möjligheten för ett friskt intrauterint liv även för feta kvinnors foster.