This page in English

Klara Härgestam

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301450

Rum: F3148

Klara Härgestam
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Klara Härgestam

Jag ägnar mig åt att studera den svenska skogsdebatten och människors relation till skogen. 

Skogsdebatten är lika intensiv som den är gammal. Men nu pågår den i ljuset av en global klimatkris vilket gör debatten om skogen än mer intressant att undersöka. Jag vill undersöka hur människor gestaltar sin relation till skogen i traditioner, berättelser och som identitetsmarkör och jag vill upptäcka mer kring varför vissa låsningar i debatten finns och vad som kan bidra till att låsa upp dem. Retorikvetenskaplig forskning om samtal och hur människor kan kommunicera kring komplexa problem är sannerligen viktigt, inte bara för den svenska skogsdebatten, utan för många fler förhandlingar och möten där olika människor möts med syfte att nå förståelse och hitta konstruktiva lösningar.

Viktiga begrepp för min studie är temporalitet, plats-begreppet, Rhetorical Listening och Invitational Rhetoric, identifikation, idén om ägande och natur-kultur-dikotomin.

Undervisning

Under min doktorandtid undervisar jag också på programmet för Språk, retorik och ledarskap samt i externa uppdrag på utbildningar för bland annat socionomer och ingenjörer.