This page in English

Forskningsämne

Retorik

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Mats Landqvist

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Forskningen i retorik kretsar kring kommunikation och argumentation från ett humanvetenskapligt perspektiv. Vi studerar bland annat hur dialog i tal och skrift, icke-verbal kommunikation och visuell retorik bidrar till effektiv argumentation och kunskapsutveckling.

Aktuella forskningsobjekt är kriskommunikation med fokus på ekologisk och social hållbarhet, diskurser inom vård, hälsa och funktionalitet samt kommunikation på sociala medier. Andra områden rör didaktiska frågor och olika former av politisk diskurs. 

Retorikämnet vid Örebro universitet har en lång tradition av forskning inom genusfrågor kopplat till talare i offentligheten. I denna profil ingår forskning som rör frågor om diskriminering, agency och emancipation. 

Retoriken har samarbeten både inom och mellan fakulteter, i synnerhet i frågor om multimodalitet, klimat/miljö, mångfald och didaktik

Klicka här för att läsa om vår senaste konferens NKRF8.