This page in English

Forskningsämne

Retorik

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Brigitte Mral

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Forskningen inom retorikämnet ökar allteftersom ämnet vidgas och växer. För närvarande består retorikens forskargrupp av professor Brigitte Mral, lektor Marie Gelang och sex doktorander: Hélène Edberg, Helena Hansson Nylund, Simon Oja, Linda Söderlindh, Maja von Stedingk Wigren och Maria Wolrath Söderberg. Forskningen bedrivs inom så skilda områden som kriskommunikation, interkulturell retorik, kroppsspråk, visuell retorik, retorik och genus samt retorik och utbildning.

Ämnet har forskningssamarbete med bl.a. medie- och kommunikationsvetenskap, svenska samt forskarskolan i demokratins villkor. Ämnet gästas med jämna mellanrum av framstående internationella forskare: Philippe Joseph Salazar, Cape Town, Sydafrika, Frans van Eemeren, Amsterdams universitet, Andrea A. Lunsford, Stanford University, samt Ruth Wodak, Lancaster University.

Forskargrupper