This page in English

Forskningsämne

Retorik

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Marie Gelang

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Forskningen inom retorikämnet ökar allteftersom ämnet vidgas och växer. För närvarande består retorikens forskargrupp av professor Brigitte Mral, docent Marie Gelang, fil. Dr Helena Hansson-Nylund och doktoranderna Linda Söderlindh, Linus Pentikäinen och Waldemar Petermann. Från och med hösten 2018 utökas gruppen med docenterna Assimakis Tseronis och Noah Roderick. Forskning bedrivs inom så skilda områden som kriskommunikation, icke-verbal kommunikation, juridisk retorik, visuell retorik samt retorik och genus.

Forskargrupper