This page in English

Forskargrupp

Humanistiska hållbarhetsstudier

Om gruppen

Gruppen för humanistiska hållbarhetsstudier bedriver humanvetenskaplig forskning om hållbarhet, social rättvisa och kommunikation, särskilt i mötesplatserna mellan dessa områden. Vår utgångspunkt är att vi, för att kunna möta vår tids stora hållbarhetsutmaningar, behöver förstå människan som kulturvarelse. Vår forskning undersöker kulturellt situerade förhållningssätt till social och ekologisk hållbarhet, och de spänningar som uppstår mellan olika intressen. Ett generellt mål är att öka förståelsen av hur kulturella, samhälleliga och etiska perspektiv på en komplex och ofta krisartad omvärld kan bidra till förslag på lösningar. Den teori- och metodutvecklande forskningen bidrar på olika sätt till en problematisering av spridda föreställningar om hållbarhet samt till nya modeller av demokrati, engagemang och hållbara sätt att leva.

Gruppen består av forskare från olika ämnen inom humaniora. Forskningsprojekten tar sig bland annat an människans relation till krishantering, kunskapsproduktion, den mer-än-mänskliga världen och föreställningar om gårdagen och framtiden. Analyserna fokuserar diskursiva praktiker från erfarenhet/tradition, expertis, ideologi/politik, identitetsformation och fiktion. Det material vi studerar hämtas bland annat från dialog i sociala medier, fiktion i olika medier samt policydokument. Analysmetoderna hämtas från kritisk och visuell retorik; litteratur- och kulturanalys; historiska studier; kritisk diskursanalys och socialsemiotik. Vi samarbetar och för en dialog med andra hållbarhetsinriktade forskargrupper och forskningsmiljöer inom och utanför Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Kalendarium för Humanistiska hållbarhetsstudier

Finansiärer

  • Örebro universitet