This page in English

Lame Maatla Kenalemang-Palm

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301396

Rum: F3127

Lame Maatla Kenalemang-Palm

Om Lame Maatla Kenalemang-Palm

Lame Maatla Kenalemang är doktorand i medie och kommunikationsvetenskap. Hon är också en del av forskningsgruppen "Successful Ageing". Hon har tagit kandidatexamen i humaniora (engelska språk och miljövetenskap) 2014 från University of Botswana och 2017 tog hon magister i globala medier studier på Karlstad universitet i Sverige. 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript