This page in English

Lame Maatla Kenalemang-Palm

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301396

Rum: F3127

Lame Maatla Kenalemang-Palm

Om Lame Maatla Kenalemang-Palm

Lame M. Kenalemang-Palm disputerade sin avhandlling inom medie och kommunikationsvetenskap 2022. Hon har varit en del av forskningsgruppen "Successful Ageing." Sen tidigare har hon en mastersexamen i globala mediestudier från Karlstads universitet, slutförd 2017 och en kandidatexamen i engelska (litteraturer och lingvistik) och miljövetenskap från University of Botswana, slutförd 2014. 

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript