This page in English

Lina Mrak

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: bGluYS5tcmFrO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301476

Rum: G2142

Lina Mrak
Forskningsämne

Om Lina Mrak

Lina Mrak är doktorand i idrottsvetenskap  vid Örebro Universitet sedan maj 2022. Hon har en förskollärarexamen och ca. 20 års arbete av att arbeta i förskola och då med de yngsta barnen i förskolan. 

Linas masterexamen är  i  Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) från Høgskolen i Østfold, Norge. 

Forskning

Linas forskningsintressen riktas mot förskolan och speciellt barn under tre år. Linas masteruppsats var en kritisk studie med titeln: (M)alla barn- en kvalitativ studie om förskollärares handlingsutrymme för att uppträda som vittne till ett- och tvååringars kunskapande.

Lina Mrak är en del av forskarskolan SMOVE (Sustainable movement education) vilket är ett samarbete mellan GIH Stockholm, Örebro universitet, Göteborgs universitet och Malmö universitet. Hennes avhandlingsarbete riktas mot rörelseglädje i förskolan. 


Undervisning
Lina undervisar i pedagogik, i huvudsak i kurser för blivande förskollärare.  

Samarbeten och uppdrag
Medlem i forskningsgruppen ReShape vid Örebro universitet samt i forskningsgruppen PER vid Högskolan i Jönköping

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Rapporter