This page in English

Linnea Waldekranz

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303520

Rum: F3240

Forskningsämne

Om Linnea Waldekranz

Linnéa doktorerar i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria. I sin avhandling studerar hon förskolebarns vardagsliv efter andra världskriget, utifrån lokal och praktiknära nivå. 

Linnéa är en del av forskarskolan i tillämpad utbildningshistoria (PEDASK) samt medlem i forskargruppen ReCel (Research on Children's Education and Learning). 

Utöver sitt avhandlingsarbete undervisar Linnéa på förskollärarprogrammet och har själv lång erfarenhet av att arbeta som förskollärare samt en masterexamen i förskoleddiaktik.