This page in English

Lise Bergman Nordgren

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Lise Bergman Nordgren

Lise Bergman Nordgren är fil. dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och anställd inom Område Psykiatri, Region Örebro län.

Dr Bergman Nordgren disputerade 2013 vid Linköpings universitet med avhandlingen Individually tailored internet-based cognitive behavioural therapy for anxiety disorders och forskningen har i huvudsak rört skräddarsydda behandlingar för olika psykiatriska populationer och tillstånd. Dr Bergman Nordgren har också gedigen erfarenhet av utbildning och undervisning från Psykolog och Psykoterapeutprogrammet framförallt inom klinisk psykologi och psykologisk behandling. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Olsson, E. , Andersson, G. , Ringsgård, E. , Sandgren, T. , Viklund, I. , Andersson, C. , Hesselman, Y. , Johansson, R. & et al. (2021). Individually tailored Internet-delivered cognitive-behavioral therapy for survivors of intimate partner violence: A randomized controlled pilot trial. Internet Interventions, 26.
Topooco, N. , Byhlén, S. , Dahlström Nysäter, E. , Holmlund, J. , Lindegaard, J. , Johansson, S. , Åberg, L. , Bergman Nordgren, L. & et al. (2019). Evaluating the Efficacy of Internet-Delivered Cognitive Behavioral Therapy Blended With Synchronous Chat Sessions to Treat Adolescent Depression: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research, 21 (11).
Månsson, K. N. T. , Lindqvist, D. , Yang, L. L. , Svanborg, C. , Isung, J. , Nilsonne, G. , Bergman Nordgren, L. , El Alaoui, S. & et al. (2019). Improvement in indices of cellular protection after psychological treatment for social anxiety disorder. Translational Psychiatry, 9 (1).
Topooco, N. , Berg, M. , Johansson, S. , Liljethörn, L. , Radvogin, E. , Vlaescu, G. , Bergman Nordgren, L. , Zetterqvist, M. & et al. (2018). Chat- and internet-based cognitive-behavioural therapy in treatment of adolescent depression: randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry, 26 (4), 199-207.
Rozental, A. , Shafran, R. , Wade, T. , Egan, S. , Bergman Nordgren, L. , Carlbring, P. , Landström, A. , Roos, S. & et al. (2017). A randomized controlled trial of Internet-Based Cognitive Behavior Therapy for perfectionism including an investigation of outcome predictors. Behaviour Research and Therapy, 95, 79-86.
Bergman Nordgren, L. , Hedman, E. , Etienne, J. , Bodin, J. , Kadowaki, A. , Eriksson, S. , Lindkvist, E. , Andersson, G. & et al. (2014). Effectiveness and cost-effectiveness of individually tailored Internet-delivered cognitive behavior therapy for anxiety disorders in a primary care population: a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 59, 1-11.
Andersson, G. , Hesser, H. , Hummerdal, D. , Bergman Nordgren, L. & Carlbring, P. (2013). A 3.5-year follow-up of Internet-delivered cognitive behavior therapy for major depression. Journal of Mental Health, 22 (2), 155-164.
Carlbring, P. , Maurin, L. , Törngren, C. , Linna, E. , Eriksson, T. , Sparthan, E. , Strååt, M. , Marquez von Hage, C. & et al. (2011). Individually-tailored, Internet-based treatment for anxiety disorders: A randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 49 (1), 18-24.
Carlbring, P. , Bergman Nordgren, L. , Furmark, T. & Andersson, G. (2009). Long-term outcome of Internet-delivered cognitive-behavioural therapy for social phobia: a 30-month follow-up. Behaviour Research and Therapy, 47 (10), 848-850.

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Bergman Nordgren, L. (2013). Individually tailored internet-based cognitive behavioural therapy for anxiety disorders. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Linköping: Linköping University Electronic Press.