This page in English

Lovisa Bergengren

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Lovisa Bergengren

Forskningsämne

Om Lovisa Bergengren

Lovisa Bergengren är disputerad överläkare (specialist i obstetrik och gynekologi) vid Kvinnokliniken USÖ. Kliniskt är hon framförallt verksam inom benign gynekologi, med särskilt intresse i cervixcancerprevention.

Förutom övergripande ansvar för cervixscreening inom Region Örebro län, är Lovisa också verksam som ordförande i arbetsgruppen för cervixprevention RCC Uppsala Örebro. Detta uppdrag innebär också aktivt deltagande i styrgruppen för NKCx, nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention, liksom arbete som ledamot i NACx, Nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer.

Forskning

Lovisa disputerade i maj 2020 vid Örebro Universitet med avhandlingen "Cervical screening with primary HPV - from research to clinical effectiveness". Forskning som pågår är knutet till en forskargrupp inom Örebro Universitet som studerar olika aspekter av HPV-orsakad cancer där Lovisa fortsätter att studera olika metoder för förbättring av etablerad cervixscreening.

 

 

 

 

 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Jans, L. , Zetterström, K. , Bergengren, L. & Helenius, G. (2021). The value of adding a single co-test in HPV primary screening. Preventive Medicine, 149.
Bergengren, L. , Lillsunde-Larsson, G. , Helenius, G. & Karlsson, M. G. (2019). HPV-based screening for cervical cancer among women 55-59 years of age. PLOS ONE, 14 (6).
Bergengren, L. , Kaliff, M. , Lillsunde-Larsson, G. , Karlsson, M. & Helenius, G. (2018). Comparison between professional sampling and self-sampling for HPV-based cervical cancer screening among postmenopausal women. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 142 (3), 359-364.
Lillsunde Larsson, G. , Kaliff, M. , Bergengren, L. , Karlsson, M. G. & Helenius, G. (2016). HPV Genotyping from the high risk mRNA Aptima assay: a direct approach using DNA from Aptima sample tubes. Journal of Virological Methods, 235, 80-84.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Bergengren, L. (2020). Cervical screening with primary HPV: from research to clinical effectiveness. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Helenius, G. , Lillsunde-Larsson, G. , Bergengren, L. , Kaliff, M. & Karlsson, M. (2019). Preliminary data from a Swedish self-sampling study in postmenopausal women. Konferensbidrag vid EUROGIN 2019 – International Multidisciplinary HPV Congress, Monte Carlo, Monaco, December 4-7, 2019.
Helenius, G. , Ottestig, E. , Kaliff, M. , Lillsunde-Larsson, G. , Karlsson, M. & Bergengren, L. (2018). Distribution of HPV-genotypes in a Swedish screening population. Konferensbidrag vid Eurogin 2018 International multidisciplinary HPV Congress, Lisabon Portugal, December 2-5, 2018.
Bergengren, L. (2017). HPV INFECTION AMONG ELDERLY WOMEN: a population based cohort study. Konferensbidrag vid Eurogin, Amsterdam, the Netherlands, 2017..
Bergengren, L. , Lillsunde-Larsson, G. , Kaliff, M. , Karlsson, M. & Helenius, G. (2016). Concordance between self sampling and professionally taken cervical hpv test-result from population based cohort study. Konferensbidrag vid Eurogin, Salzburg, Austria, 2016..

Manuskript

Bergengren, L. , Ryen, L. , Flodström, C. , Fadl, H. , Udumyan, R. , Karlsson, M. & Helenius, G. Effectiveness and costs of implemented primary HPV cervical screening : a populationbased cohort study.