This page in English

Lovisa Bergengren

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Lovisa Bergengren
Forskningsämne

Om Lovisa Bergengren

Lovisa Bergengren är disputerad överläkare (specialist i obstetrik och gynekologi) vid Kvinnokliniken USÖ. Kliniskt är hon framförallt verksam inom benign gynekologi, med särskilt intresse i cervixcancerprevention.

Förutom övergripande ansvar för cervixscreening inom Region Örebro län, är Lovisa också verksam som ordförande i arbetsgruppen för cervixprevention RCC Uppsala Örebro. Detta uppdrag innebär också aktivt deltagande i styrgruppen för NKCx, nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention, liksom arbete som ledamot i NACx, Nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer.

Forskning

Lovisa disputerade i maj 2020 vid Örebro Universitet med avhandlingen "Cervical screening with primary HPV - from research to clinical effectiveness". Forskning som pågår är knutet till en forskargrupp inom Örebro Universitet som studerar olika aspekter av HPV-orsakad cancer där Lovisa fortsätter att studera olika metoder för förbättring av etablerad cervixscreening.

 

 

 

 

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript