This page in English

Forskningsprojekt

HPV-orsakad cancer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Gabriella Lillsunde-Larsson

Cancer drabbar kvinnor och män i alla åldrar. Siffror från 2012 (Plummer et al 2012) visar på 14 miljoner nydiagnosticerade cancerdiagnoser i världen. Av dessa orsakas runt 15 % av infektioner, varav humant papillomvirus (HPV) står för runt 600 000 fall. Sambandet mellan HPV och cancer påvisades först för cervixcancer på 1970-talet, en upptäckt som Harald zur Hausen fick nobelpriset för 2008. Senare har man även kunnat detektera högrisktyper av viruset i annan genital cancer som vulvacancer, vaginalcancer, analcancer och peniscancer. Även för tumörer i huvud-och halsområdet är HPV en etiologisk faktor som även påverkar hur patienterna kan behandlas.  Den största andelen HPV orsakade cancerfall handlar om cancer i cervix och andelen fall i världen är högst där det saknas screeningprogram för att detektera förstadier, något som varit i bruk i Sverige sedan 1960-talet. Tidigare cytologiska screeningmetoder ersätts på flera håll, inklusive i Sverige, med direkt HPV testning då en kvarstående HPV infektion i 99 % av fallen är en förutsättning för cancerutveckling.

Vår forskning handlar dels om att bättre förstå biologin vid utveckling av och vid etablerad HPV-orsakad cancer men även att utvärdera vilken betydelse HPV har för patienternas prognos. Projekten handlar dels om screeningstudier och dels om etablerad genital och oral cancer.

I forskningsområdet som handlar om screening vill vi b.la. utvärdera vilka HPV typer som förekommer i olika åldersgrupper, förekomst av HPV persistens och HPV latens. Eftersom primärscreeningsmetod är HPV test vill vi också utvärdera egenprovtagning som alternativ till provtagning hos barnmorska. I forskningsområdet som handlar om etablerad cancer vill vi utvärdera förekomst av HPV och HPV relaterade karakteristika kopplat till patienternas prognos. I samtliga tumörformer vill vi kunna identifiera virala och humana markörer som bättre kan indikera sjukdomsförlopp och exempelvis förutsäga vilka tumörer som metastaserar och återkommer.