This page in English

Forskningsprojekt

Studie av HPV infektion, biologiska faktorer och prognostiska markörer i primär vaginalcancer och vulvacancer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Gabriella Lillsunde-Larsson

Forskningsämne

Vaginalcancer och vulvacancer är två ovanliga gynekologiska cancersjukdomar. I Sverige insjuknar ca 40 kvinnor med vaginalcancer och 130 kvinnor med vulvacancer årligen. Kunskap om vaginal- och vulvacancer är begränsad och de studier som finns grundar sig ofta på ett litet antal patienter.

Målsättningen är att studera vaginal- och vulvacancer för att öka kunskap om sjukdomens biologi och att finna markörer användbara för att förutsäga sjukdomens sannolika förlopp, i syfte att kunna förebygga sjukdomen såväl som att förbättra diagnostik och behandling.

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)

Samarbetspartners

  • Cecilia Ranhem, Region Västmanland