This page in English

Luiza Dorofte

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: bHVpemEuZG9yb2Z0ZTtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Luiza Dorofte
Forskningsämne

Om Luiza Dorofte

Luiza Dorofte är överläkare i allmän patologi vid laboratoriemedicinska kliniken USÖ och är subspecialiserad i urologisk patologi.

Forskning

Hennes forskning handlar om peniscancer som är en ovanlig tumörform i västvärlden som främst drabbar äldre män. Denna mer ovanliga cancerform är mer sparsamt beforskad jämfört med exempelvis cervixcancer, där kopplingen till HPV har varit känd sedan 80-talet. Flera kunskapsluckor föreligger avseende peniscancer inom dels den biologiska förståelsen av HPV-positiv och HPV-negativ cancerutveckling och metastasering samt immunförsvarets roll vid utvecklingen av peniscancer.
Vi undersöker nu om vi kan använda närvaron eller frånvaron av HPV och olika tumöregenskaper för att förutsäga risken för spridningssjukdom.
En bättre förståelse kommer att leda till förbättring av behandlingen för män med peniscancer. Om vi kan identifiera de män som har en låg risk att utveckla metastaser i lymfkörtlarna, kan de behandlas med en konservativ kirurgisk metod. Detta är viktigt eftersom många av dessa män fortfarande är sexuellt aktiva. En konservativ operation kommer att leda till bevarad sexuell funktion och förbättrad livskvalitet.

Forskningen syftar således till att, genom ökad förståelse av sjukdomsutveckling och spridning, kunna förbättra patientens behandling.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag