This page in English

Forskningsprojekt

Humant papillomvirus, genvariation och proteinuttryck som prognostiska markörer vid metastaserande peniscancer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Gabriella Lillsunde-Larsson

Forskningsämne

Cancer drabbar kvinnor och män i alla åldrar och den vanligaste dödsorsaken hos dessa patienter är metastasering, dvs att cancern sprider sig i kroppen med dottertumörer. Infektioner står för stor del av cancerfallen och bland dessa orsakar humant papillomvirus (HPV) tumörer i bl.a. cervix, vulva, penis och i huvud- och halsområdet. Peniscancer metastaserar oftast till lymfkörtlar i ljumsken och kända riskfaktorer inkluderar tumörgrad och tumörursprung, medan HPV och genförändringar har utvärderats sparsamt. Om vi kan identifiera de män som har en låg risk att utveckla metastaser i lymfkörtlarna kan de behandlas med en konservativ kirurgisk metod.  

Syftet med denna studie är att identifiera HPV-karakteristika (HPV samt proteinuttryck) och genförändringar vid peniscancersjukdom som kan användas som prognostiska markörer för individuell behandling.

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Lions cancerforskningsfond mellansverige Uppsala-Örebro