This page in English

Magnus Schoultz

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301360

Rum: F3201

Om Magnus Schoultz

Magnus Schoultz är doktorand i pedagogik inom forskarskolan Successful Ageing.

Hans forskning fokuserar på relationen mellan lärande och hälsa för seniorer. I sin forskning så intresserar han sig främst för seniorers upplevelser av att delta i utbildning och organiserade lärandeaktiviteter.  Forskningen grundar sig i John Deweys pragmatiska filosofi om lärande och ett salutogent perspektiv på hälsa.

Han är medlem i forskargruppen ESERGO (Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro) och forskningsmiljön SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses). Schoultz har främst undervisat på grund- och ämneslärarprogrammet och fristående kurser inom pedagogik.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker | 

Artiklar i tidskrifter

Schoultz, M. , Öhman, J. & Quennerstedt, M. (2020). A review of research on the relationship between learning and health for older adults. International Journal of Lifelong Education, 39 (5-6), 528-544.

Böcker

Alexopoulou, S. , Fart, F. , Jonsson, A. , Karni, L. , Kenalemang, L. M. , Krishna, S. , Lindblad, K. , Loutfi, A. & et al. Kristoffersson, E. (ed.) & Nilsson, K. (ed.) (2018). Successful ageing in an interdisciplinary context: popular science presentations. Örebro: Örebro University.