This page in English

Magnus Schoultz

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301360

Rum: F3201

Om Magnus Schoultz

Magnus Schoultz är doktorand i pedagogik inom forskarskolan Successful Ageing.

Hans forskning fokuserar på relationen mellan lärande och hälsa för seniorer. I sin forskning så intresserar han sig främst för seniorers upplevelser av att delta i utbildning och organiserade lärandeaktiviteter.  Forskningen grundar sig i John Deweys pragmatiska filosofi om lärande och ett salutogent perspektiv på hälsa.

Han är medlem i forskargruppen ESERGO (Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro) och forskningsmiljön SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses). Schoultz har främst undervisat på grund- och ämneslärarprogrammet och fristående kurser inom pedagogik.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier