This page in English

Magnus Schoultz

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301360

Rum: F3201

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker | 

Artiklar i tidskrifter

Schoultz, M. , Öhman, J. & Quennerstedt, M. (2020). A review of research on the relationship between learning and health for older adults. International Journal of Lifelong Education.

Böcker

Alexopoulou, S. , Fart, F. , Jonsson, A. , Karni, L. , Kenalemang, L. M. , Krishna, S. , Lindblad, K. , Loutfi, A. & et al. Kristoffersson, E. (ed.) & Nilsson, K. (ed.) (2018). Successful ageing in an interdisciplinary context: popular science presentations. Örebro: Örebro University.