This page in English

Magnus Viking

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Magnus Viking
Forskningsämne

Om Magnus Viking

Magnus är doktorand och specialistsjuksköterska inom anestesi- och ambulanssjukvård. Han kombinerar sin tjänst som ambulanssjuksköterska i Örebro med forskning som doktorand.

Projektets namn är Hot och våld inom ambulanssjukvården; WASP-projektet

Hot och våld mot ambulanspersonal har en ökande trend. Det kan påverka möjligheten för akut sjuka och skadade personer att få adekvat hjälp men innebär också risker för både fysisk och psykisk ohälsa hos ambulanspersonalen. Trots ett stort medialt och politiskt intresse är kunskapen om förekomst och konsekvenser av sådana situationer bristfällig.

Med projektet WASP vill vi kartlägga förekomsten och konsekvenserna av hot och våld inom ambulanssjukvården, samt utveckla strategier för att identifiera riskfaktorer för hot och våld redan i larmsamtalet. Genom tidig identifiering kan proaktiva åtgärder initieras och därmed risken för hot och våld minskas.