This page in English

Forskningsprojekt

Hot och våld i ambulansen- Workplace Violence in the Ambulance (WASP)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Lisa Kurland

Hot och våld är tyvärr inte ovanligt vid arbete inom ambulanssjukvården. Hoten är oftast verbala, men fysiskt våld förekommer, likaså sexuella trakasserier och övergrepp. Hot och våld kan leda till att akut sjuka och skadade inte får nödvändig vård, men också att ambulanspersonalen utvecklar fysisk och psykisk ohälsa. Trots ett ökat politiskt och medialt intresse är kunskapen om förekomsten och konsekvenserna vid hot och våldssituationer inom ambulanssjukvården bristfällig.

WASP syftar till att kartlägga förekomst, karaktär och konsekvenser av hot och våld inom ambulanssjukvården samt att utifrån dessa resultat utveckla strategier för identifiering av riskfaktorer för hot och våld-situationer redan i larmsamtalet. På så sätt skulle dessa situationer kunna undvikas.