This page in English

Forskargrupp

Akutsjukvård

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Lisa Kurland

Forskningsämne

Forskningsområdet för forskargruppen Akutsjukvård i Örebro omfattar hela den akuta vårdkedjan; dvs. från skadeplatsen/ platsen för akut insjuknande, via larmsamtalet, ambulanssjukvård och omhändertagandet på akutmottagningen.

I forskargruppen studeras symtom, tidskritiska tillstånd och det akuta omhändertagandet hos individer i alla åldrar; ur både ett patient- och ett organisatoriskt perspektiv. I ämnesområdet ingår både vardagliga situationer och särskilda händelser när många drabbas, så som vid stora olyckor eller katastrofer.

Vid Örebro universitet är forskningsgruppen i akutsjukvård en multidisciplinär forskargrupp där kunskaper och forskningsfrågorna samlas kring den akuta situationen. Bl.a. pågår flera projekt kring sepsis, klinisk bedömning och hänvisning, patientflöden, hot och våld, omhändertagandet av anhöriga vid självmord och katastrofmedicin. I gruppen ingår både seniora forskare och doktorander. Kopplingen till den kliniska verksamheten i Region Örebro län är stark och förankras genom den regionala universitetssjukvårsenheten i Akutsjukvård. Gruppen har många internationella samverkansprojekt och dess medlemmar anlitas regelbundet för deltagande och expertstöd i nationella nätverk och uppdrag.

En skiss över den akuta vårdkedjan med transport och omhändertagande.