This page in English

Malin Ågren

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: bWFsaW4uYWdyZW47b3J1LnNl

Telefon: 019 302484

Rum: F3134

Malin Ågren

Om Malin Ågren

Malin Ågren är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Hennes forskningsområde är strategisk kommunikation. Malin har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap från Örebro universitet (2018) samt en magisterexamen i Information Management från Högskolan i Borås (2019). Hon har även en kandidatexamen i franska från Lunds universitet (2009).

Forskning

Malin forskar om strategisk kommunikation inom offentlig sektor, mer specifikt fokuserar hennes forskning på strategisk kommunikation i relation till beredskap, legitimitet och diskurs.

Undervisning

Malin undervisar i Medie- och kommunikationsvetenskap. Du möter henne på grundkursen Medielandskapets historia och samtid samt på fortsättningskursen PR och organisation.

Samarbeten och uppdrag

Malin ingår i DURCOM-projektet, vilket studerar det digitalurbana samhällets risk- och beredskapskommunikation. Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).