This page in English

Malin Ågren

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302484

Rum: F3139

Malin Ågren

Om Malin Ågren

Malin Ågren är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Hennes forskningsområde är strategisk kommunikation inom offentliga myndigheter. Malin har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap från Örebro universitet (2018) samt en magisterexamen i Information Management från Högskolan i Borås (2019). Hon har även en kandidatexamen i franska från Lunds universitet (2009).