This page in English

Malin Hagström

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303709

Rum: T2105

Malin Hagström
Forskningsämne

Om Malin Hagström

Malin Hagström är universitetsadjunkt i matematik och utsågs 2016 till Excellent lärare vid Örebro universitet. En del av sin tjänst har hon uppdrag som programansvarig för Grundlärarutbildningen. Uppdraget som programasnvarig består, bland annat, av att kontinuerligt arbeta med kvalitetssäkring och utveckling av programmet. Malin, är utöver detta, engagerad i flera utvecklingsprojekt inom ramen för Framtidens lärarutbildning.

Undervisning

Malin är kursansvarig och undervisar i matematik och matematikdidaktik inom Grundlärarprogrammets båda inriktningar F-3 och 4-6.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Hagström, M. & Wetterstrand, F. (2018). EPA blir STAR: Problemlösning i matematik. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning (1), 37-40.

Konferensbidrag

Bergwall, A. & Knutsson, M. (2014). Students’ views on mathematical challenges in working as a teacher. I: Harry Silfverberg, The Seventh Nordic Conference onMathematics Education, NORMA 14 Turku, June 3–6, 2014 PROGRAMME AND ABSTRACTS. Konferensbidrag vid The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education (NORMA14), "Nordic research in mathematics education", Turku, Finland, June 3–6, 2014.
Knutsson, M. , Hemmi, K. , Bergwall, A. & Ryve, A. (2013). School-based mathematics teacher education in Sweden and Finland: characterizing mentor – prospective teacher discourse. I: The Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Feb 6th - Feb 10th, 2013. Konferensbidrag vid The Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education 2013, Antalya, Turkey. Antalya, Turkey: