This page in English

Märta Sjöblom

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303897

Rum: U2134

Märta Sjöblom

Om Märta Sjöblom

Inriktning elektroniska resurser, det vill säga databaser, e-böcker och e-tidskrifter. Märta jobbar med allt från inköp och tillgängliggörande, till felhantering och utvärdering av dessa resurser. 

Märta är även sammankallande för universitetsbibliotekets UX-grupp (user experience) som är metodstöd till hela universitetsbiblioteket för att utveckling av tjänster, funktioner, information och ytor ska göras utifrån våra användares behov. Exempel på arbete där gruppen varit involverad är renoveringen av Huvudbiblioteket 2018 och i Lyktans övre våning 2020, samt universitetsbibliotekets nya chatt.