This page in English

Märta Sjöblom

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Märta Sjöblom

Om Märta Sjöblom

Märta är tjänstledig 2024-2026.

Elektroniska resurser

Märtas huvusakliga arbetsinriktning är universitetets elektroniska resurser, det vill säga databaser, e-böcker och e-tidskrifter. Märta jobbar med allt från inköp och tillgängliggörande, till felhantering och utvärdering av dessa resurser. 

Användarcentrerat arbetssätt

Märta är med i universitetsbibliotekets UX-grupp (user experience) som är metodstöd till hela universitetsbiblioteket för att utveckling av tjänster, funktioner, information och ytor ska göras utifrån våra användares behov. Exempel på arbete där gruppen varit involverad är renoveringen av Huvudbiblioteket (2018) och i Lyktans övre våning (2020), samt universitetsbibliotekets nya chatt (2020-).

Under 2021-22 ingick Märta även i administration-gremensamma gruppen för tjänstedesign.