This page in English

Mattias Persson

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303375

Rum: U2126

Mattias Persson
Forskningsämne

Om Mattias Persson

Mattias Persson arbetar som koordinator för öppen vetenskap och är disputerad nationalekonom (Örebro universitet 2016). Han har tidigare jobbat som forskningskoordinator vid Svensk nationell datatjänst (SND), med frågor kring öppen data, långtidsbevaring och datahantering. I rollen som koordinator för öppen vetenskap ska han stödja Örebro universitets forskare i frågor kring datahantering, datahanteringsplaner, tillgängliggörande och långtidsbevarande av digitala forskningsmaterial, men även utbildning i detta.

 

Mattias forskning fokuserar på ekonomisk utvärdering av insatser med ett fokus på bland annat barn och unga. Vidare har Mattias även undersökt samhällets betalningsvilja för att minska mobbning, ett riktvärde i beslutsprocessen för att avgöra om en insats är ekonomiskt effektiv eller ej. De senaste projekten har varit inriktade på att undersöka om medborgarna sätter samma värde för ett statistiskt liv mellan trafik och suicide samt samhällets betalningsviljan för att minska depression.

 

 

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Vimefall, E. , Persson, M. , Sara, O. & Hultkrantz, L. (2021). Is prevention of suicide worth less? A comparison of the value per statistical life. European Journal of Health Economics.
Persson, M. , Wennberg, L. , Beckman, L. , Salmivalli, C. & Svensson, M. (2018). The Cost-Effectiveness of the Kiva Antibullying Program: Results from a Decision-Analytic Model. Prevention Science, 19 (6), 728-737.
Larsson Tholén, S. , Hultkrantz, L. & Persson, M. (2017). Economic Evaluation of Supported-Employment Inspired Program for Pupils With Intellectual Disabilities. Nordic Journal of Working Life Studies, 7 (1), 69-86.
Jakobsson, N. , Persson, M. & Svensson, M. (2013). Class-size effects on adolescents' mental health and well-being in Swedish schools. Education Economics, 21 (3), 248-263.
Persson, M. & Svensson, M. (2013). The willingness to pay to reduce school bullying. Economics of Education Review, 35, 1-11.

Artiklar, forskningsöversikter

Persson, M. (2018). Ekonomi: Forskning. Socionomen (4), 14-15.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Persson, M. (2016). Economic Evaluation of Mental Health Interventions for Children and Adolescents: the Case of Sweden. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Konferensbidrag

Vimefall, E. , Persson, M. , Sara, O. & Hultkrantz, L. (2019). Is Prevention of Suicides Less important than Prevention of Other Fatalities?: A comparison of the Value of Statisitcal Life for Suicide vs Trafic Fatality Reduction. I: Massimo Moscarelli, Fourteenth Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry ‘The Value of Mental Health Services’ Venice - March 29-31, 2019 Book of Abstracts. Konferensbidrag vid 14th Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry - The Value of Mental Health Services, Venice, Italy, March 29-31, 2019 (ss. 35-35). John Wiley & Sons.
Vimefall, E. , Hultkrantz, L. , Persson, M. & Olofsson, S. (2018). Willingness To Pay for Depression Prevention. Konferensbidrag vid Sjunde nationella hälsoekonomiska konferensen (SHEA), Lund, Sweden, March 14-15, 2018.
Vimefall, E. , Hultkrantz, L. , Olofsson, S. & Persson, M. (2018). Willingness to pay for suicidal prevention. Konferensbidrag vid 12th European Conference on Health Economics, EuHEA Conference 2018, Maastricht, The Netherlands, July 11-14, 2018.
Svensson, M. & Persson, M. (2012). The Willingness to Pay to Reduce School Bullying. Konferensbidrag vid 9th European Conference on Health Economics (ECHE 2012), Progress in Health Economics, Zürich, Switzerland, July 18-21, 2012.

Manuskript