This page in English

Mattias Persson

Tjänstetitel: Koordinator för öppen vetenskap Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303375

Rum: U2126

Mattias Persson

Om Mattias Persson

Mattias Persson arbetar som koordinator för öppen vetenskap och är disputerad nationalekonom (Örebro universitet 2016). Han har tidigare jobbat som forskningskoordinator vid Svensk nationell datatjänst (SND), med frågor kring öppen data, långtidsbevaring och datahantering. I rollen som koordinator för öppen vetenskap ska han stödja Örebro universitets forskare i frågor kring datahantering, datahanteringsplaner, tillgängliggörande och långtidsbevarande av digitala forskningsmaterial, men även utbildning i detta. Mattias ansvarar uppbyggnande av en universitetsövergripande organisation för arbetet med digitala forskningsmaterial. Detta görs i samarbete med IT, Grants Office, jurist, dataskyddsombud och arkivarie.

 

 

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Persson, M. , Wennberg, L. , Beckman, L. , Salmivalli, C. & Svensson, M. (2018). The Cost-Effectiveness of the Kiva Antibullying Program: Results from a Decision-Analytic Model. Prevention Science, 19 (6), 728-737.
Larsson Tholén, S. , Hultkrantz, L. & Persson, M. (2017). Economic Evaluation of Supported-Employment Inspired Program for Pupils With Intellectual Disabilities. Nordic Journal of Working Life Studies, 7 (1), 69-86.
Jakobsson, N. , Persson, M. & Svensson, M. (2013). Class-size effects on adolescents' mental health and well-being in Swedish schools. Education Economics, 21 (3), 248-263.
Persson, M. & Svensson, M. (2013). The willingness to pay to reduce school bullying. Economics of Education Review, 35, 1-11.

Artiklar, forskningsöversikter

Persson, M. (2018). Ekonomi: Forskning. Socionomen (4), 14-15.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Persson, M. (2016). Economic Evaluation of Mental Health Interventions for Children and Adolescents: the Case of Sweden. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Konferensbidrag

Vimefall, E. , Hultkrantz, L. , Persson, M. & Olofsson, S. (2018). Willingness To Pay for Depression Prevention. Konferensbidrag vid Sjunde nationella hälsoekonomiska konferensen (SHEA), Lund, Sweden, March 14-15, 2018.
Vimefall, E. , Hultkrantz, L. , Olofsson, S. & Persson, M. (2018). Willingness to pay for suicidal prevention. Konferensbidrag vid 12th European Conference on Health Economics, EuHEA Conference 2018, Maastricht, The Netherlands, July 11-14, 2018.
Svensson, M. & Persson, M. (2012). The Willingness to Pay to Reduce School Bullying. Konferensbidrag vid 9th European Conference on Health Economics (ECHE 2012), Progress in Health Economics, Zürich, Switzerland, July 18-21, 2012.

Manuskript