This page in English

Mattias Persson

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303375

Rum: U2126

Mattias Persson
Forskningsämne

Om Mattias Persson

Mattias Persson arbetar som koordinator för öppen vetenskap och är disputerad nationalekonom (Örebro universitet 2016). Han har tidigare jobbat som forskningskoordinator vid Svensk nationell datatjänst (SND), med frågor kring öppen data, långtidsbevaring och datahantering. I rollen som koordinator för öppen vetenskap ska han stödja Örebro universitets forskare i frågor kring datahantering, datahanteringsplaner, tillgängliggörande och långtidsbevarande av digitala forskningsmaterial, men även utbildning i detta.

 

Mattias forskning fokuserar på ekonomisk utvärdering av insatser med ett fokus på bland annat barn och unga. Vidare har Mattias även undersökt samhällets betalningsvilja för att minska mobbning, ett riktvärde i beslutsprocessen för att avgöra om en insats är ekonomiskt effektiv eller ej. De senaste projekten har varit inriktade på att undersöka om medborgarna sätter samma värde för ett statistiskt liv mellan trafik och suicide samt samhällets betalningsviljan för att minska depression.

 

 

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter