This page in English

Forskargrupp

Välmående, Hälsa och Välfärd (WHAWE)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Daniela Andrén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

  • WHAWE:s forskning syftar till att förstå mekanismer och orsaker bakom effekterna av olika investeringar och interventioner.
  • Forskargruppen WHAWE har syftet att leverera robusta empiriska evidens om investeringar som kan förbättra hälsan och välbefinnandet för individer i olika ålder och livsstadier.
  • WHAWE:s huvudsakliga expertområde handlar om ekonometriska och samhällsekonomiska analyser av offentliga insatser.
  • WHAWE-forskare bedriver forskning och utvärdering inom områden hälsa, hälso- och sjukvård, säkerhet, socialförsäkring, socialt arbete, utbildning, och tidiga investeringar i barn.

Forskargruppen leds av Daniela Andrén och Henrik Jordahl.

Forskningsprojekt

Pågående projekt