This page in English

Mia Svantesson

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: bWlhLnN2YW50ZXNzb247b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Mia Svantesson
Forskningsämne

Om Mia Svantesson

Mia Svantesson är docent i medicinsk etik, affilerad till Örebro universitet, men anställd som forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum och etiskt sakkunnig i Region Örebro län. Hon har en bakgrund som specialistsjuksköterska inom intensivvård.

Forskning

Fokus är etikforskning relaterat till beslutsfattande om livsuppehållande behandling/vårdinriktning och metoder för att stödja vård- och omsorgspersonalen om etiskt svåra situationer, sk etikronder som numera benämns som etikstöd. Mia besitter expertis om komplexa forskningsmetoder som behövs för att besvara de etiska frågeställningarna; t ex abduktiv innehållsanalys, etnografi och deltagande observation. Mia har varit involverad eller lett europeiska etikforskningsprojekt. Mia har en betydande publicering av vetenskapliga artiklar, editorials och granskaruppdrag. Hon har även blivit intervjuad i populärvetenskapliga tidskrifter, fått etikpris för etikrondsforskning och nu utsedd som ´outstanding author´ av Annual palliative medicine.

Samarbeten och uppdrag

  • Deltagande forskare i europeiska intensivvårdsprojekten ETHICATT och CONFLICUS.
  • Senior forskaranställning i ett brittiskt etnografiskt projekt finansierat av National Institute for Health Research om att förstå beslutsprocessen om intensivvård.
  • Lett ett forskningsprojekt om bedömningar om intensivvård/vårdnivå under Covid-19, samt om personalens etiska stress.
  • Delat projektledarskap University Medical center, Amsterdam  i ett Europeiskt samarbete om utveckling av utvärderingsinstrument för etikstöd (tidigare benämnt etikronder) . Revision av instrumentet har övergått till nationellt samarbete med delat projektledarskap med Pernilla Pergert, Karolinska institutet i nationellt etikstödsforskarlag. Beskrivning av olika metoder för etikstöd i Sverige ingår också.
  • Ledamot i European Clinical Ethics Network, Svensk sjuksköterske förenings etikdelegation och etiskt sakkunnig i Kliniska etikkkommittén och Politikeretikrådet, RÖL.
  • Handledning av sammanlagt nio doktorander med tonvikt på etik.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Dagstidningar |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Dagstidningar

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Övrigt