This page in English

Michaela Zeiner

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303779

Rum: B3114

Michaela Zeiner
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Michaela Zeiner

Utbildning

Hon gjorde sin grundutbildning i kemi vid Universität Wien och Technische Universität Wien i Österrike. Efter doktorsavhandlingen i analytisk kemi vid Universität Wien, undervisade och forskade hon först vid Universität Wien och senare mellan 2007 och 2017 på Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) . Hon kom till Örebro universitet 2017.


Forskning

Hennes forskning är inriktad på kvalitativa och kvantitativa analyser av potentiellt toxiska grundämnen och metaller, så kallade PTE och PTM på spårnivåer. Hon utför analyser av prover från jord, växter, vatten, frukter, örter, matvaror m.m.. Syftet är att utveckla analysmetoder och tillämpningar som kan användas både inom vetenskapen och inom industrin. I sin forskning använder Michaela Zeiner mest atomemissionsspektroskopi (AES), atomabsorption sspektrometri (AAS) och elementär masspektrometri (ICP-MS). Provberedningen sker genöm olika uppslutnings- och extraktionsmetoder.

Hennes forskning sker i samarbete med universitetet i Zagreb (Kroatien), Universität für Bodenkultur Wien (BOKU; Österrike) och FH Campus Wien (Österrike).


Undervisning

Hon undervisar på Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik och ansvarar för kurser i grundläggande kemi. Under det första året på programmet undervisar hon i allmän kemi, följt av oorganisk kemi och analytisk kemi med inriktning just på forensik. Hon handleder studenter som gör sina examensarbeten inom oorganisk analytisk kemi.


Uppdrag

Hon fungerar också som granskare för en rad vetenskapliga tidskrifter.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Manuskript