This page in English

Jon Mikkel Broch Ålvik

Befattning: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

E-post: bWlra2VsLmJyb2NoLWFsdmlrO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 302333

Rum: M3210

Jon Mikkel Broch Ålvik
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Jon Mikkel Broch Ålvik

Mikkel Broch Ålvik är MA (2008) och PhD (2014) i musikvetenskap från Universitetet i Oslo, med fördjupning i populärmusikforskning. Hans arbete har en kulturvetenskaplig och interdisciplinär tillgång, med talrika kopplingar mellan musikvetenskap och genus- och medieforskning.

Ålviks främsta vetenskapliga intressen är musik och identitet, begreppet autenticitet, teatralitet och iscensättning, kritisk historiografi och hur mediering påverkar vårt lyssnande. Han arbetar med frågor om musiksmak, genre, språk, genus och sexualitet och förhållandet mellan estetik och teknologi, i synnerhet hur teknologin påverkar vårt förhållande till röster.

Han arbetar också med frågor om nordisk musik och identitet, och han är ledamot i forskarnätverket Nordic Sounds vid Universitetet i Oslo.

Ålvik har också bakgrund som musiker i jazz, rock och klassiska ensembler, och han har arbetat i mediebranschen som redaktionell medarbetare i tidningar och tidskrifter och som språkansvarig för bokförlag.

Vårterminen 2024 undervisar han på delkursen Populärmusik, genus och identifikation, Populärmusik, historieskrivning och mytskapande, Medialisering: från grammofon till smarttelefon och Musik och multimodalitet på Musik, kultur och medier årskurs 1, Musikestetiska perspektiv, Branschanalys och Metod och akademiskt skrivande på årskurs 2 samt Vetenskapsteori på årskurs 3. Han undervisar också i populärmusikhistoria på kursen Musik för lärare IV, Musikproduktion IV och Verktyg i Jazz och Rock II, litteratur, tolkning och gestaltning i Musikproduktion II och vetenskapsfilosofi, metoder och diskursanalys på mastersprogrammet i musikvetenskap. Yttermera handleder han studenter i uppsatsskrivande på MKM årskurs 3, Musikalisk gestaltning och mastersprogrammet.

Publikationer i urval

Broch Ålvik, Jon Mikkel. 2021. "The Pleasure(s) of the Pop Text: Subversion and Theatricality in Cloroform and Tove Lo." Popular Musicology and Identity: Essays in Honour of Stan Hawkins, red. Kai Arne Hansen, Eirik Askerøi & Freya Jarman, s. 82-96. London: Routledge.

Broch Ålvik, Jon Mikkel. 2020. "Kuuk, Skrap, and the Resistance Vernacular." Nordlit, nr. 46 (november), s. 303-317. https://doi.org/10.7557/13.5490

Hawkins, Stan och Broch Ålvik, Jon Mikkel. 2019. "A-ha's 'Take on Me': Melody, Vocal Compulsion, and Rotoscoping." The Routledge Companion to Popular Music Analysis: Expanding Approaches, red. Ciro Scotto, Kenneth Smith & John Brackett, s. 77-94. London: Routledge.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag