This page in English

Jon Mikkel Broch Ålvik

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303333

Rum: M3210

Jon Mikkel Broch Ålvik

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Jon Mikkel Broch Ålvik

Mikkel Broch Ålvik är MA (2008) och PhD (2014) i musikvetenskap från Universitetet i Oslo, med fördjupning i populärmusikforskning. Hans arbete har en kulturvetenskaplig och interdisciplinär tillgång, med talrika kopplingar mellan musikvetenskap och genus- och medieforskning. 

Ålviks främsta vetenskapliga intressen är populärmusik, musik och identitet, begreppet autenticitet, musikbranschen och kulturindustrin, teatralisering och iscensättning, kritisk historiografi och hur mediering påverkar vårt lyssnande. Han arbetar med frågor om genus och sexualitet och förhållandet mellan musik och teknologi, i synnerhet hur teknologin påverkar vårt förhållande till röster.

Han arbetar också med frågor om nordisk musik och identitet, och han är ledamot i forskarnätverket Nordic Sounds vid Universitetet i Oslo.

Ålvik har också bakgrund som musiker i jazz, rock och klassiska ensembler, och han har arbetat i mediebranschen som redaktionell medarbetare i tidningar och tidskrifter och som språkansvarig för bokförlag.

 Ålvik är programansvarig för kandidatprogrammet Musik, kultur och medier vid Musikhögskolan, och höstterminen 2019 undervisar han på delkursen Introduktion till musikvetenskap 1 och Introduktion till musikvetenskap 2, samt Musiketnologi. Han undervisar också i vetenskaplig metod och skrivande på kursen Konstnärlig forskningsförberedelse, autenticitet och marknadsföring i Musikerns omvärld (Musikproduktion 5) och musikanalys och producent och entreprenörskap i Musikproduktion 1 och 3 inför Musikalisk gestaltning, samt Musikestetik och Kulturteori på masterprogrammet i musikvetenskap.

 

Publikationer i urval

Broch Ålvik, Jon Mikkel. 2019. "Touching From A Distance: Imagining Marit Larsen in Queer Spaces." Radical Musicology Volume 7, Special Edition: "Queer Sounds and Spaces".

Broch Ålvik, Jon Mikkel. 2019. "Made in Sweden: Studies in Popular Music." Svensk tidskrift för musikforskning Vol. 101, 2019.

Broch Ålvik, Jon Mikkel, och Stan Hawkins. 2019. "A-ha's 'Take on Me': Melody, Vocal Compulsion, and Rotoscoping." The Routledge Companion to Popular Music Analysis: Expanding Approaches, red. Ciro Scotto, Kenneth Smith & John Brackett, s. 77-94. London: Routledge

 

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Broch Ålvik, J. M. (2019). Made in Sweden: Studies in popular music. Svensk tidskrift för musikforskning.

Kapitel i böcker, del av antologier

Broch Ålvik, J. M. (2017). Armed with the Faith of a Child: Marit Larsen and Strategies of Faking. I: Stan Hawkins, The Routledge Research Companion to Popular Music and Gender (ss. 253-266). London: Routledge.

Konferensbidrag

Broch Ålvik, J. M. (2019). Between noises: Public spaces, the presence of noise and musical self-care. Konferensbidrag vid The 49th International Congress and Exhibition on Noise Control Engineering (INTER-NOISE 2019), Madrid, Spain, June 16-19, 2019.
Broch Ålvik, J. M. (2019). “I do not have an image, I am just who I am”: Marit Larsen, persona and authenticity in popular music. Konferensbidrag vid Inaugural International Persona Studies Conference, Newcastle, UK, June 25-26, 2019.