This page in English

Jon Mikkel Broch Ålvik

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303333

Rum: M3210

Jon Mikkel Broch Ålvik

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Jon Mikkel Broch Ålvik

Mikkel Broch Ålvik är MA (2008) och PhD (2014) i musikvetenskap från Universitetet i Oslo, med fördjupning i populärmusikforskning. Hans arbete har en kulturvetenskaplig och interdisciplinär tillgång, med talrika kopplingar mellan musikvetenskap och genus- och medieforskning. 

Ålviks främsta vetenskapliga intressen är populärmusik, musik och identitet, begreppet autenticitet, musikbranschen och kulturindustrin, teatralitet och iscensättning, kritisk historiografi och hur mediering påverkar vårt lyssnande. Han arbetar med frågor om genus och sexualitet och förhållandet mellan musik och teknologi, i synnerhet hur teknologin påverkar vårt förhållande till röster.

Han arbetar också med frågor om nordisk musik och identitet, och han är ledamot i forskarnätverket Nordic Sounds vid Universitetet i Oslo.

Ålvik har också bakgrund som musiker i jazz, rock och klassiska ensembler, och han har arbetat i mediebranschen som redaktionell medarbetare i tidningar och tidskrifter och som språkansvarig för bokförlag.

Ålvik är programansvarig för kandidatprogrammet Musik, kultur och medier vid Musikhögskolan, och höstterminen 2020 undervisar han på delkursen Introduktion till musikvetenskap 1 och Introduktion till musikvetenskap 2 på årskurs 1 samt delkursen Kritisk teori inom musikvetenskap på årskurs 3. Han undervisar också i metod och skrivande på kursen Konstnärlig forskningsförberedelse, musikers strategier för marknadsföring och personakonstruktion i Musikerns omvärld, autenticitet, semiotik och vetenskapsteori inom Musikproduktion 5, Producent- och entreprenörskap i Musikproduktion 3 och Musikanalys i Musikproduktion 1 inför Musikalisk gestaltning.

Publikationer i urval

Broch Ålvik, Jon Mikkel. 2020. "The Pleasure(s) of the Pop Text: Subversion and Theatricality in Cloroform and Tove Lo." Popular Musicology and Identity: Essays in Honour of Stan Hawkins, red. Kai Arne Hansen, Eirik Askerøi & Freya Jarman, s. 82-96. London: Routledge.

Broch Ålvik, Jon Mikkel. 2019. "Touching From A Distance: Imagining Marit Larsen in Queer Spaces." Radical Musicology Volume 7, Special Edition: "Queer Sounds and Spaces".

Broch Ålvik, Jon Mikkel. 2019. "Made in Sweden: Studies in Popular Music." Svensk tidskrift för musikforskning Vol. 101, 2019.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Broch Ålvik, J. M. (2019). Made in Sweden: Studies in popular music. Svensk tidskrift för musikforskning.

Kapitel i böcker, del av antologier

Broch Ålvik, J. M. (2021). The Pleasure(s) of the Pop Text: Subversion and Theatricality in Cloroform and Tove Lo. I: Kai Arne Hansen, Eirik Askerøi, Freya Jarman, Popular Musicology and Identity: Essays in Honour of Stan Hawkins (ss. 82-96). London & New York: Routledge.
Broch Ålvik, J. M. (2020). The Pleasure(s) of the Pop Text: Subversion and Theatricality in Cloroform and Tove Lo. I: Kai Arne Hansen, Eirik Askerøi, Freya Jarman, Popular Musicology and Identity: Essays in Honour of Stan Hawkins (ss. 82-96). London & New York: Routledge.
Broch Ålvik, J. M. (2017). Armed with the Faith of a Child: Marit Larsen and Strategies of Faking. I: Stan Hawkins, The Routledge Research Companion to Popular Music and Gender (ss. 253-266). London: Routledge.
Broch Ålvik, J. M. (2013). Det vi ser og det vi ikke ser: Nærhet og avstand hos Marit Larsen og Marion Ravn. I: I Dreamt I Was A Real Boy: Ei utstilling om kjønn i norsk pop og rock (ss. 43-48). Trondheim: Museumsforlaget AS.

Konferensbidrag

Broch Ålvik, J. M. (2019). Between noises: Public spaces, the presence of noise and musical self-care. I: Calvo-Manzano A.,Delgado A.,Perez-Lopez A.,Santiago J.S., INTER-NOISE 2019 MADRID 48th International Congress and Exhibition on Noise Control Engineering2019. Konferensbidrag vid The 49th International Congress and Exhibition on Noise Control Engineering (INTER-NOISE 2019), Madrid, Spain, June 16-19, 2019. SOCIEDAD ESPANOLA DE ACUSTICA - Spanish Acoustical Society, SEA.
Broch Ålvik, J. M. (2019). “I do not have an image, I am just who I am”: Marit Larsen, persona and authenticity in popular music. Konferensbidrag vid Inaugural International Persona Studies Conference, Newcastle, UK, June 25-26, 2019.
Broch Ålvik, J. M. (2016). “What’s gender got to do with it?” Marit Larsen, Marion Ravn, and Stereotypes of Femininity. Konferensbidrag vid GeMUS – Gender and Music: Practices, Performances, Politics, Örebro, Sweden, March 16-18, 2016.
Broch Ålvik, J. M. (2014). Scratching the Surface: Marit Larsen and Marion Ravn – Staging Authenticity, Faking Naïvety and Flaunting Banality. Konferensbidrag vid 50th Annual Conference of The Royal Musical Association, Leeds, UK, September 4-6, 2014.
Broch Ålvik, J. M. (2014). The Right to Perform: Simon Frith’s Performing Rites, Anglo-Centrism, and Popular Music. Konferensbidrag vid Studying Music - An International Conference in Honour of Simon Frith, Edinburgh, UK, April 10-12, 2014.